Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Životní prostředí

Kompetentní členové rady: Jiří Ptáček, Jan Bartko 

Kompetentní komise: Komise životního prostředí

Kompetentní odbor úřadu:  Odbor ochrany životního prostředí 


Nepořádek v ulicích můžete nahlásit přes portál Čistá Trojka. Co lze přes portál nahlásit?

  • Likvidace černých skládek

  • Hlášení závad a nedostatků — poškozený mobiliář, úklid ulic, nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, nepořádek kolem sběrných nádob na komunální odpad, chybějící sáčky na psí exkrementy a další 

Login