Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, na návrh tajemníka úřadu zřizuje a ruší odbory úřadu městské části, schvaluje organizační řád úřadu, na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady.

Jiří Ptáček TOP 09/STAN

starosta

uvolněný člen ZMČ
Mgr. Ondřej Rut Zelení místostarosta uvolněný člen ZMČ
Ing. Tomáš Mikeska TOP 09/STAN místostarosta uvolněný člen ZMČ
Štěpán Štrébl, MPhil Česká pirátská strana místostarosta uvolněný člen ZMČ
RNDr. Jan Materna, Ph.D. TOP 09/STAN člen rady uvolněný člen ZMČ
Jana Belecová Česká pirátská strana členka rady uvolněná členka ZMČ
Mgr. Pavel Dobeš TOP 09/ STAN člen rady neuvolněný člen ZMČ
JUDr. Pavel Musil Česká pirátská strana člen rady neuvolněný člen ZMČ
Mgr. František Doseděl Česká pirátská strana člen rady neuvolněný člen ZMČ