Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, na návrh tajemníka úřadu zřizuje a ruší odbory úřadu městské části, schvaluje organizační řád úřadu, na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady.

Jméno Zastupitelský klub Strana Funkce Členství
Jiří Ptáček TOP 09/STAN TOP 09

starosta

uvolněný člen ZMČ
Mgr. Ondřej Rut Zelení Zelení místostarosta uvolněný člen ZMČ
Ing. Tomáš Mikeska TOP 09/STAN STAN místostarosta uvolněný člen ZMČ
Štěpán Štrébl, MPhil Česká pirátská strana Česká pirátská strana místostarosta uvolněný člen ZMČ
RNDr. Jan Materna, Ph.D. TOP 09/STAN TOP 09 člen rady uvolněný člen ZMČ
Jana Belecová nezařazená Česká pirátská strana členka rady uvolněná členka ZMČ
Mgr. Pavel Dobeš TOP 09/ STAN STAN člen rady neuvolněný člen ZMČ
JUDr. Pavel Musil Česká pirátská strana Česká pirátská strana člen rady neuvolněný člen ZMČ
Mgr. František Doseděl Česká pirátská strana Česká pirátská strana člen rady neuvolněný člen ZMČ