Adresa odboru: Lipanská 7

vedoucí odboru: Mgr. Sněžana Pellarová

tel. 222 116 304
e-mail Pellarova.Snezana@praha3.cz

Působnost odboru kontroly Úřadu městské části Praha 3:


Ing. Jana Bušková
referentka

tel. 222 116 305
e-mail Buskova.Jana@praha3.cz

Ľuboslava Konšelová
referentka

tel. 222 116 303
e-mail Konselova.Luboslava@praha3.cz

Bc. Lucie Babinská
referentka

tel. 222 116 302
e-mail Babinska.Lucie@praha3.cz

Ing. Lucie Krymláková
referentka

tel. 222 116 374
e-mail krymlakova.lucie@praha3.cz