Adresa odboru: Lipanská 7

vedoucí odboru: Mgr. Sněžana Pellarová

tel. 222 116 304
e-mail snezanap@praha3.cz

Působnost odboru kontroly Úřadu městské části Praha 3:


Ing. Jana Bušková
referentka

tel. 222 116 305
e-mail janabu@praha3.cz

Ľuboslava Konšelová
referentka

tel. 222 116 303
e-mail luboslavak@praha3.cz

Lucie Babinská
referentka

tel. 222 116 302
e-mail lucieb@praha3.cz

Ing. Pavel Zachariáš
referent

tel. 222 116 304