Adresa odboru: Lipanská 9, 5. podlaží (výtahem)

vedoucí odboru: Ing. arch. Zdeněk Fikar

tel. 222 116 147
e-mail Fikar.Zdenek@praha3.cz

  • zastupuje městskou část v řízeních dle zákona č. 114/1992 Sb. a v územních řízeních dle stavebního zákona jako účastníka řízení na základě pokynů RMČ
  • zajišťuje zpřístupnění platného Územního plánu hl.m.P. veřejnosti a informuje o možnostech a regulativech výstavby na území MČ P3
  • předkládá koncepční návrhy rozvoje na území MČ Prahy 3 (koncepce řešení výstavby, dopravy a energetické infrastruktury, odpadového hospodářství, ochrany památek, ekologického rozvoje a stability území, zeleně a ochrany přírody, apod. )
  • zajišťuje zpracování plánovacích podkladů pro rozvoj území, případně pro žádosti o změny územního plánu
  • zajišťuje podklady a výstupy Výboru územního rozvoje ZMČ, který posuzuje záměry stavebníků před územním řízením
  • spolupracuje s dalšími odbory úřadu na úkolech s příbuznou problematikou
  • zajišťuje činnosti dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, dle svěřených agend.

Archivní mapy - aplikace zde

Zeměměřický úřad zpřístupňuje veřejnosti archivní mapy na internetu. Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a nově i spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.

Výkresy územního plánu

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

Časté dotazy


referenti:

Ing. Martina Brzobohatá

tel. 222 116 146
e-mail Brzobohata.Martina@praha3.cz

Klára Fučikovská

tel. 222 116 150
e-mail Fucikovska.Klara@praha3.cz

ak. arch. Tomáš Slepička

tel. 222 116 149
e-mail tomassl@praha3.cz