Adresa odboru: Lipanská 11

Vedoucí odboru: Bc. Michael Šrámek

e-mail sramek.michael@praha3.cz

Odbor technické správy majetku a investic je výkonným orgánem Rady městské části pro realizaci investic u nemovitostí, které jsou svěřeny Městské části Praha 3, včetně bytových domů a některých nebytových objektů, pro technickou správu školských zařízení, jeslí a některých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3


Jana Stehlíková
referentka

tel. 222 116 384
e-mail Stehlikova.Jana@praha3.cz

Terezie Pokorná
referentka

tel. 222 116 496
e-mail Pokorna.Terezie@praha3.cz

Lucie Uhlschmidová
referentka

tel. 222 116 388
e-mail Uhlschmidova.Lucie@praha3.cz

Dana Marholdová
referentka

tel. 222 116 386
e-mail Marholdova.Dana@praha3.cz

Zajišťuje investiční akce a velké opravy objektů včetně bytových.

Radmila Janečková
referentka

tel. 222 116 381
e-mail Janeckova.Radmila@praha3.cz

Milan Kozár
referent

tel. 222 116 382
e-mail kozar.milan@praha3.cz

Josef Jureček
referent

tel. 222 116 215
e-mail Jurecek.Josef@praha3.cz

Jaroslav Truhlář
referent

tel. 222 116 309
e-mail Truhlar.Jaroslav@praha3.cz

Petr Dobiáš
referent

tel. 222 116 790
e-mail dobias.petr@praha3.cz