Adresa odboru: Lipanská 11

Vedoucí odboru: Ing. Michael Šrámek

tel. 222 116 385
e-mail sramek.michael@praha3.cz

Odbor technické správy majetku a investic je výkonným orgánem Rady městské části pro realizaci investic u nemovitostí, které jsou svěřeny Městské části Praha 3, včetně bytových domů a některých nebytových objektů, pro technickou správu školských zařízení, jeslí a některých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3


Jana Stehlíková
ekonomka

tel. 222 116 384
e-mail Stehlikova.Jana@praha3.cz

Ing. Terezie Pokorná
referentka

tel. 222 116 496
e-mail Pokorna.Terezie@praha3.cz