Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Oddělení sociální práce

  • Zajišťuje funkci opatrovníka u fyzických osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy byla městská část soudem opatrovníkem ustanovena.
  • Realizuje sociální práce u osob v hmotné nouzi.

  • Vydává parkovací průkazy osobám, které jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P.

  • Poskytuje sociální služby osobám ohroženým na životě nebo zdraví. Přijímá žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou.

  • Řeší týrání seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s omezením způsobilosti k právním úkonům a ostatních dospělých osob.

  • Zajišťuje poradenství pro seniory, zdravotně postižené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy.

Úřední hodiny

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h

13—18 h

Kontakty

Bc. Hošková Zdeňka
vedoucí oddělení sociální práce
Mgr. Ehrenbergerová Lucie
veřejný opatrovník
Mgr. Hrbková Denisa
veřejný opatrovník
Hrubá Miluše DiS.
sociální pracovník
Ivančová Jana DiS.
sociální pracovník
Mgr. Kazdová Lenka
sociální pracovník
Mgr. Krosnářová Lucie DiS.
sociální kurátor
Mgr. Lehkoživ Radek
veřejný opatrovník
Švestková Milana
sociální pracovník
Mgr. Zemanová Klára
sociální kurátor

Seifertova 51


zpět na odbor sociálních věcí

Login