Komplexně zajišťuje služby podatelny, spisové služby a spisovny.

Vedoucí oddělení: Ing. Martina Křešťáková

tel. 222 116 258
e-mail martinakr@praha3.cz

Úřední hodiny podatelny


Helena Štěpánková
referentka - podatelna

tel. 222 116 429
e-mail helenas@praha3.cz

Anna Sovíčková
referentka - podatelna

tel:. 222 116 584
e-mail: annaso@praha3.cz

Jana Čermáková
referentka - podatelna

tel. 222 116 397
e-mail janace@praha3.cz

Markéta Kratochvílová
referentka - podatelna

tel:. 222 116 429
e-mail marketak@praha3.cz

Blanka Mücková
referentka - podatelna

tel. 222 116 397
e-mail blankam@praha3.cz

Petr Balcárek
referent - spisovna

tel. 222 116 204
e-mail petrba@praha3.cz

Jiří Koželuh
referent - spisovna

tel. 266 316 721
e-mail jiriko@praha3.cz

Jana Suchánková, DiS.
referent

tel. 222 116 334
e-mail suchankova.jana@praha3.cz