Adresa odboru: Havlíčkovo nám. 9

vedoucí odboru: Mgr. Ivana Eliška Kučírková

tel. 222 116 233
e-mail kucirkova.eliska@praha3.cz

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Občanské průkazy, cestovní pasy a zřízení trvalého pobytuoddělení osobních dokladů a evidence obyvatel,
Seifertova 51 přízemí, tel. 222 116 531, 222 116 503, zelená linka 800 879 404.

Oddělení správní

Oddělení matrik a státního občanství