Adresa pro písemný styk: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

vedoucí odboru: Ing. Jana Caldrová

tel. 222 116 390
e-mail janac@praha3.cz

Odbor ochrany životního prostředí je organizační jednotkou Úřadu městské části pro výkon přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zvířat proti týrání, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního a lesního fondu, ochrany ovzduší a pro výkon samostatné působnosti v oblasti péče o životní prostředí a vzhled obce tzn. správy veřejné zeleně a veřejných prostranství včetně správy místních komunikací.


Vladislava Matinová
referentka odboru ochrany životního prostředí

tel. 222 116 387
e-mail matinova.vladislava@praha3.cz

Hana Vítková
ekonom

tel. 222 116 301
e-mail vitkova.hana@praha3.cz