Vedoucí oddělení: Bc. Petra Nýčová

tel:. 222 116 235
e-mail petran@praha3.cz

Mgr. Andrea Dolejšová

tel. 222 116 237
e-mail andread@praha3.cz

Bc. Lenka Jelínková

tel. 222 116 236
e-mail lenkaj@praha3.cz

Bc. Michaela Klesáčková

tel. 222 116 324
e-mail michaelakl@praha3.cz

Michaela Zaspalová

tel. 222 116 283
e-mail zaspalova.michaela@praha3.cz

Jitka Ježková

tel. 222 116 346
e-mail jitkaj@praha3.cz