Vedoucí oddělení: Bc. Petra Nýčová

tel:. 222 116 235
e-mail nycova.petra@praha3.cz

Bc. Lenka Jelínková

tel. 222 116 236
e-mail jelinkova.lenka@praha3.cz

Bc. Michaela Burianová

tel. 222 116 324
e-mail burianova.michaela@praha3.cz

Michaela Zaspalová

tel. 222 116 283
e-mail zaspalova.michaela@praha3.cz

Martina Granátová

tel. 222 116 237
e-mail granatova.martina@praha3.cz

Jitka Ježková

tel. 222 116 217
e-mail jezkova.jitka@praha3.cz