Adresa odboru: Lipanská 9

Vedoucí odboru: Bc. Iveta Vlasáková

tel. 222 116 207
e-mail Vlasakova.Iveta@praha3.cz
  • Zabezpečuje nakládání s nemovitým majetkem svěřeným městské části Praha 3.
  • Vede evidenci nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 3, movitého majetku a provádí inventarizaci tohoto majetku.
  • Zajišťuje činnosti dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, dle svěřených agend.