Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Kontakty a úřední hodiny

Úřad městské části Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3


IČ 00063517
DIČ CZ00063517

Infocentrum: 222 116 800
Zelená linka infocentra: 800 163 163
Dotazy: infocentrum@praha3.cz

Ústředna: 222 116 111
Datová schránka: eqkbt8g
Podatelna: podatelna@praha3.cz

Fakturační údaje

Inzerce v Radničních novinách

Správa webových stránek Kontakt pro média

 

Telefonní seznam

Jméno Funkce Telefon Email
Mgr. Kristýna Adamíčková vedoucí oddělení organizačního +420 222 116 221 adamickova.kristyna@praha3.cz
JUDr. Zdeňka Andělová referent odboru bytů +420 222 116 573 andelova.zdenka@praha3.cz
Ing. Tadeáš Antůšek referent oddělení nebytových prostor +420 222 116 266 antusek.tadeas@praha3.cz
Bc. Lucie Babinská referent odboru kontroly +420 222 116 302 babinska.lucie@praha3.cz
Petr Balcárek referent oddělení správy dokumentů +420 222 116 204 balcarek.petr@praha3.cz
Bc. Jan Bartko uvolněný člen RMČ +420 222 116 783 bartko.jan@praha3.cz
Mgr. Tereza Bartlová sociální pracovník +420 222 116 431 bartlova.tereza@praha3.cz
Bc. Miloslav Bartoš referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 535 bartos.miloslav@praha3.cz
Petra Bártová referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 802 bartova.petra@praha3.cz
RNDr. Magdaléna Benešová vedoucí odboru bytů +420 222 116 574 benesova.magdalena@praha3.cz
Mgr. Vladimír Beran vedoucí odboru sociálních věcí +420 222 116 488 beran.vladimir@praha3.cz
Bc. Lucie Binderová referent oddělení správního +420 222 116 245 binderova.lucie@praha3.cz
Martin Birošík DiS. referent oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 422 birosik.martin@praha3.cz
Mgr. Pavla Brokešová sociální pracovník NRP +420 222 116 440 brokesova.pavla@praha3.cz
Margita Brychtová DiS. místostarostka +420 222 116 783 brychtova.margita@praha3.cz
Martina Brychtová referent oddělení poplatků +420 222 116 768 brychtova.martina@praha3.cz
Ing. Martina Brzobohatá referent oddělení územního rozvoje +420 222 116 146 brzobohata.martina@praha3.cz
Naděžda Břicháčová referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem +420 222 116 298 brichacova.nadezda@praha3.cz
Dana Břichnáčová účetní +420 222 116 327 brichnacova.dana@praha3.cz
Ing. Barbora Břízová referent oddělení správy zeleně a investic +420 222 116 241 brizova.barbora@praha3.cz
Hana Bursíková referent oddělení organizačního +420 222 116 227 bursikova.hana@praha3.cz
Ing. Jana Bušková referent odboru kontroly +420 222 116 305 buskova.jana@praha3.cz
Ing. Jana Caldrová vedoucí odboru ochrany životního prostředí +420 222 116 390 caldrova.jana@praha3.cz
Iveta Císařová referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 511 cisarova.iveta@praha3.cz
Viktor Čahoj referent oddělení dotací +420 222 116 325 cahoj.viktor@praha3.cz
Lubomír Čámský referent oddělení nebytových prostor +420 222 116 212 camsky.lubomir@praha3.cz
Alena Čápová referent oddělení krizového řízení a informační služba +420 222 116 261 capova.alena@praha3.cz
Jana Čermáková referent oddělení správy dokumentů +420 222 116 397 cermakova.jana@praha3.cz
Ladislava Černá DiS. sociální pracovník +420 222 116 532 cerna.ladislava@praha3.cz
Vlastimil Černý referent oddělení silničního úřadu +420 222 116 454 cerny.vlastimil@praha3.cz
Ilona Červenková referent oddělení privatizačního +420 222 116 289 cervenkova.ilona@praha3.cz
Bc. Kateřina Čiháková referent oddělení Informační centrum +420 222 116 800 cihakova.katerina@praha3.cz
Hana Čistotová referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 206 cistotova.hana@praha3.cz
Mgr. Ondřej Čižinský referent oddělení, řidič +420 222 116 338 cizinsky.ondrej@praha3.cz
Elena Danihelková účetní +420 222 116 323 danihelkova.elena@praha3.cz
Mgr. Vojtěch Dlask referent oddělení správního +420 222 116 223 dlask.vojtech@praha3.cz
Mgr. Pavel Dobeš místostarosta +420 222 116 265 dobes.pavel@praha3.cz
Petr Dobiáš referent oddělení investic příspěvkových organizací +420 222 116 790 dobias.petr@praha3.cz
Bc. Pavla Donátová DiS. referent odboru bytů +420 222 116 157 donatova.pavla@praha3.cz
Milena Dreveňáková vedoucí oddělení účetnictví +420 222 116 320 drevenakova.milena@praha3.cz
Ing. Jan Duben referent odboru sociálních věcí +420 222 116 481 duben.jan@praha3.cz
Ing. Martin Dušek referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 541 dusek.martin@praha3.cz
Věra Dziková referent oddělení, řidič +420 222 116 798 dzikova.vera@praha3.cz
Mgr. Lucie Ehrenbergerová veřejný opatrovník +420 222 116 430 ehrenbergerova.lucie@praha3.cz
Tomáš Eichler referent oddělení technického +420 222 116 311 eichler.tomas@praha3.cz
Adam Fadhloun referent oddělení správy zeleně a investic +420 222 116 300 fadhloun.adam@praha3.cz
Ing. arch. Zdeněk Fikar vedoucí oddělení územního rozvoje +420 222 116 147 fikar.zdenek@praha3.cz
Iveta Findeisová vedoucí oddělení evidence majetku +420 222 116 290 findeisova.iveta@praha3.cz
Ing. Jan Flaks referent oddělení nebytových prostor +420 222 116 568 flaks.jan@praha3.cz
Anna Frázová referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 802 frazova.anna@praha3.cz
Miroslava Freyová účetní +420 222 116 322 freyova.miroslava@praha3.cz
JUDr. Jan Fršlínek vedoucí oddělení správního +420 222 116 254 frslinek.jan@praha3.cz
Klára Fučikovská referent oddělení územního rozvoje +420 222 116 150 fucikovska.klara@praha3.cz
Eva Fujdiaková DiS. referent na podporu nájemních vztahů +420 222 116 572 fujdiakova.eva@praha3.cz
Gabriela Gallová referent oddělení evidence majetku +420 222 116 210 gallova.gabriela@praha3.cz
Jana Gerberová referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 205 gerberova.jana@praha3.cz
Bc. Michal Gill odborný asistent +420 222 116 782 gill.michal@praha3.cz
Mgr. Iveta Glembová sociální pracovník +420 222 116 483 glembova.iveta@praha3.cz
Mgr. Alena Gotmanovová referent oddělení dotací +420 222 116 335 gotmanovova.alena@praha3.cz
Martina Granátová personalista +420 222 116 237 granatova.martina@praha3.cz
Simona Graumannová referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 765 graumannova.simona@praha3.cz
Mgr. Renata Grofová kurátor mládeže +420 222 116 526 grofova.renata@praha3.cz
Bc. Martin Groušl referent oddělení správy komunálních služeb +420 222 116 393 grousl.martin@praha3.cz
Jan Hájek údržbář +420 222 116 249 hajek.jan@praha3.cz
Ing. Pavel Hájek vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti +420 222 116 160 hajek.pavel@praha3.cz
PhDr. Eva Hájková vedoucí oddělení kultury a památkové péče +420 222 116 251 hajkova.eva@praha3.cz
Magdalena Hakenová navigátorka Kontaktního místa pro bydlení +420 222 116 775 hakenova.magdalena@praha3.cz
Mgr. Lucie Hánová DiS. sociální pracovník +420 222 116 548 hanova.lucie@praha3.cz
Markéta Havlíková DiS. odborná asistentka tajemníka +420 222 116 274 havlikova.marketa@praha3.cz
Lenka Havlová referent oddělení krizového řízení a informační služba +420 222 116 404 havlova.lenka@praha3.cz
Alena Hegrová odborná asistentka +420 222 116 265 hegrova.alena@praha3.cz
Ing. arch. Helena Herrndorff referent oddělení územního rozhodování +420 222 116 595 herrndorff.helena@praha3.cz
Ing. Barbora Heřmánková vedoucí oddělení životního prostředí +420 222 116 240 hermankova.barbora@praha3.cz
Tomáš Hilmar vedoucí odboru informatiky +420 222 116 371 hilmar.tomas@praha3.cz
Bc. Karolina Hloušková referent oddělení krizového řízení a informační služba +420 222 116 404 hlouskova.karolina@praha3.cz
Patricie Hnátková referent oddělení krizového řízení a informační služba +420 222 116 261 hnatkova.patricie@praha3.cz
Marta Hofmanová referent oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 414 hofmanova.marta@praha3.cz
Mgr. Daniela Holečková referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 508 holeckova.daniela@praha3.cz
Bc. Zdeňka Hošková vedoucí oddělení sociální práce +420 222 116 451 hoskova.zdenka@praha3.cz
Bc. Kamila Houdková DiS. referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 760 houdkova.kamila@praha3.cz
Lenka Hovádková DiS. účetní +420 222 116 329 hovadkova.lenka@praha3.cz
Zdeňka Hozáková referent oddělení evidence majetku +420 222 116 336 hozakova.zdenka@praha3.cz
Mgr. Denisa Hrbková veřejný opatrovník +420 222 116 442 hrbkova.denisa@praha3.cz
Pavel Hroch vedoucí oddělení správy komunálních služeb +420 222 116 383 hroch.pavel@praha3.cz
Bc. Gabriela Hronová referent odboru bytů +420 222 116 152 hronova.gabriela@praha3.cz
Miluše Hrubá DiS. sociální pracovník +420 222 116 443 hruba.miluse@praha3.cz
Andrea Hübschová mzdový účetní, platový referent +420 222 116 324 hubschova.andrea@praha3.cz
Ing. Zuzana Charvátová referent oddělení stavebního +420 222 116 555 charvatova.zuzana@praha3.cz
Mgr. Alena Chodorová MPA vedoucí oddělení prevence a metodické podpory +420 222 116 480 chodorova.alena@praha3.cz
Jana Ivančová DiS. sociální pracovník +420 222 116 460 ivancova.jana@praha3.cz
Bc. Milan Jančálek vedoucí oddělení krizového řízení a informační služba +420 222 116 201 jancalek.milan@praha3.cz
Adéla Janečková referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 588 janeckova.adela@praha3.cz
Radmila Janečková referent oddělení investic příspěvkových organizací +420 222 116 381 janeckova.radmila@praha3.cz
Mgr. Bc. Marian Janoušek referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 770 janousek.marian@praha3.cz
Zuzana Jánová referent oddělení krizového řízení a informační služba +420 222 116 404 janova.zuzana@praha3.cz
Bc. Lenka Jelínková personalista +420 222 116 236 jelinkova.lenka@praha3.cz
Romana Jenišová referent oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 315 jenisova.romana@praha3.cz
Jitka Ježková personalista +420 222 116 217 jezkova.jitka@praha3.cz
Alena Jiranová referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem +420 222 116 208 jiranova.alena@praha3.cz
Zuzana Joachimsthalová referent oddělení komunikace a propagace +420 222 116 292 joachimsthalova.zuzana@praha3.cz
Mgr. Romana Jochcová kurátor mládeže +420 222 116 441 jochcova.romana@praha3.cz
Věra Kadlecová účetní +420 222 116 356 kadlecova.vera@praha3.cz
Alena Kalašová referent oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 418 kalasova.alena@praha3.cz
Ing. Petr Kalčík referent oddělení právního +420 222 116 505 kalcik.petr@praha3.cz
Věra Kaplanová matrikářka +420 222 116 231 kaplanova.vera@praha3.cz
Mgr. Lenka Kazdová sociální pracovník +420 222 116 519 kazdova.lenka@praha3.cz
Ing. Vendula Kellerová vedoucí oddělení správy zeleně a investic +420 222 116 479 kellerova.vendula@praha3.cz
Monika Kliková referent oddělení správy trhů +420 778 424 319 klikova.monika@praha3.cz
Ivana Knytlová referent odboru bytů +420 222 116 556 knytlova.ivana@praha3.cz
Milan Kohout pokladní +420 222 116 530 kohout.milan@praha3.cz
Sylvie Komrsková referent oddělení správního a poplatků +420 222 116 401 komrskova.sylvie@praha3.cz
Ing. Martin Konečný vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 531 konecny.martin@praha3.cz
Luboslava Konšelová referent odboru kontroly +420 222 116 303 konselova.luboslava@praha3.cz
Bc. Kamila Kořenková sociální pracovník +420 222 116 433 korenkova.kamila@praha3.cz
Petr Kos referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 802 kos.petr@praha3.cz
Bc. Marcela Kosová vedoucí oddělení sekretariát +420 222 116 272 kosova.marcela@praha3.cz
Markéta Koutecká referent oddělení organizačního +420 222 116 222 koutecka.marketa@praha3.cz
Michaela Kovařovič referent oddělení komunikace a propagace +420 222 116 702 kovarovic.michaela@praha3.cz
Ing. Jana Kozáková vedoucí oddělení stavebního +420 222 116 563 kozakova.jana@praha3.cz
Milan Kozár referent oddělení investic bytových a nebytových prostor +420 222 116 382 kozar.milan@praha3.cz
Bc. Veronika Kožešníková referent oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 314 kozesnikova.veronika@praha3.cz
Markéta Kratochvílová referent oddělení správy dokumentů +420 222 116 429 kratochvilova.marketa@praha3.cz
Mgr. David Kroa referent oddělení Informační centrum +420 222 116 800 kroa.david@praha3.cz
Dagmar Kropáčková odborná asistentka +420 222 116 271 kropackova.dagmar@praha3.cz
Mgr. Lucie Krosnářová DiS. sociální kurátor +420 222 116 492 krosnarova.lucie@praha3.cz
Romana Kršňáková referent oddělení nebytových prostor +420 222 116 570 krsnakova.romana@praha3.cz
Ing. Lucie Krymláková referent odboru kontroly +420 222 116 374 krymlakova.lucie@praha3.cz
Ing. Martina Křešťáková vedoucí oddělení správy dokumentů +420 222 116 258 krestakova.martina@praha3.cz
Bc. Tomáš Kuběna vedoucí oddělení přestupkového řízení +420 222 116 764 kubena.tomas@praha3.cz
Ing. Barbora Kučerová referent speciálního stavebního úřadu +420 222 116 405 kucerova.barbora@praha3.cz
Mgr. Ivana Kučírková vedoucí odboru občansko správního +420 222 116 233 kucirkova.eliska@praha3.cz
Ing. Věra Kvapilová vedoucí oddělení územního rozhodování +420 222 116 410 kvapilova.vera@praha3.cz
Jindřiška Labáthová referent odboru bytů +420 222 116 573 labathova.jindriska@praha3.cz
Jindřiška Laštovková matrikářka +420 222 116 230 lastovkova.jindriska@praha3.cz
Mgr. Radek Lehkoživ veřejný opatrovník +420 222 116 464 lehkoziv.radek@praha3.cz
Lenka Linhartová referent oddělení právního +420 222 116 561 linhartova.lenka@praha3.cz
Arch. Naděžda Lobanová referent oddělení stavebního +420 222 116 564 lobanova.nadezda@praha3.cz
Bc. Erik Lochman referent oddělení silničního úřadu +420 222 116 482 lochman.erik@praha3.cz
Mgr. Jana Lonská interní auditor +420 222 116 162 lonska.jana@praha3.cz
Ing. Jiří Louša referent oddělení investic bytových a nebytových prostor +420 222 116 382 24136@praha3.cz
Mgr. Zuzana Lukešová matrikářka +420 222 116 232 lukesova.zuzana@praha3.cz
Mgr. Michaela Luňáčková vedoucí oddělení komunikace a propagace +420 222 116 273 lunackova.michaela@praha3.cz
Pavla Machalická vedoucí oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 417 machalicka.pavla@praha3.cz
Mgr. Zuzana Majerová referent odboru školství +420 222 116 392 majerova.zuzana@praha3.cz
Mgr. Radka Mandátová vedoucí oddělení právního +420 222 116 505 mandatova.radka@praha3.cz
Dana Marholdová referent oddělení investic příspěvkových organizací +420 222 116 790 marholdova.dana@praha3.cz
Bc. Lidmila Maršálková sociální pracovník +420 222 116 529 marsalkova.lidmila@praha3.cz
RNDr. Jan Materna Ph.D. uvolněný člen RMČ +420 222 116 271 materna.jan@praha3.cz
Vladislava Matinová referent odboru ochrany životního prostředí +420 222 116 387 matinova.vladislava@praha3.cz
Ing. Mgr. Jonáš Merta vedoucí odboru organizačního +420 222 116 313 merta.jonas@praha3.cz
Mgr. Andrea Midlochová odborná asistentka +420 222 116 264 midlochova.andrea@praha3.cz
Ing. arch., Matěj Michalk uvolněný člen ZMČ +420 222 116 264 mzaloudek.matej@praha3.cz
Jan Mikeš odborný asistent +420 222 116 784 mikes.jan@praha3.cz
Martina Minhová vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí +420 222 116 485 minhova.martina@praha3.cz
Jiří Mrkvička referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem +420 222 116 341 mrkvicka.jiri@praha3.cz
Blanka Mücková referent oddělení správy dokumentů +420 222 116 397 muckova.blanka@praha3.cz
Ing. Jana Myšková referent oddělení územního rozhodování +420 222 116 566 myskova.jana@praha3.cz
Bc. Růžena Navrátilová vedoucí oddělení nakládání s nemovitým majetkem +420 222 116 287 navratilova.ruzena@praha3.cz
Miroslava Nechvátalová referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 771 nechvatalova.mirka@praha3.cz
Ivan Neliba referent oddělení správy a provozu informačních systémů +420 222 116 372 neliba.ivan@praha3.cz
Mgr. Iveta Němečková vedoucí odboru školství +420 222 116 357 nemeckova.iveta@praha3.cz
Ing. Marcela Něničková referent oddělení správy zeleně a investic +420 222 116 365 nenickova.marcela@praha3.cz
Mgr. Pavlína Neuwirthová vedoucí oddělení matrik a státního občanství +420 222 116 234 neuwirthova.pavlina@praha3.cz
Mgr. Edita Nohavová sociální pracovník +420 222 116 489 nohavova.edita@praha3.cz
JUDr. František Nováček DESS vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek +420 222 116 713 novacek.frantisek@praha3.cz
Mgr. Radka Nováčková DiS. sociální pracovník +420 222 116 409 novackova.radka@praha3.cz
Marcela Nováková účetní +420 222 116 328 novakova.marcela@praha3.cz
Mgr. Dagmar Novotná referent odboru školství +420 222 116 514 ouradova.dagmar@praha3.cz
Bc. Petra Nýčová vedoucí oddělení personální práce a mezd +420 222 116 235 nycova.petra@praha3.cz
Pavlína Obrovská referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 206 obrovska.pavlina@praha3.cz
Šimon Ornest odborný asistent +420 222 116 276 ornest.simon@praha3.cz
Jitka Oščipovská vedoucí oddělení poplatků +420 222 116 333 oscipovska.jitka@praha3.cz
Bc. Lucie Ouředníková referent oddělení životního prostředí +420 222 116 435 ourednikova.lucie@praha3.cz
Mgr. Michaela Pajerová referent oddělení kontrolního +420 222 116 395 pajerova.michaela@praha3.cz
Miroslav Peleška referent oddělení silničního úřadu +420 222 116 413 peleska.miroslav@praha3.cz
Mgr. Sněžana Pellarová vedoucí odboru kontroly +420 222 116 304 pellarova.snezana@praha3.cz
Lenka Peprníčková účetní +420 222 116 321 peprnickova.lenka@praha3.cz
Hana Petrášová matrikářka +420 222 116 213 petrasova.hana@praha3.cz
Bc. Martin Petřík referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 762 petrik.martin@praha3.cz
Katarína Píková referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 503 pikova.katarina@praha3.cz
Alena Pinová referent oddělení krizového řízení a informační služba +420 222 116 200 pinova.alena@praha3.cz
Ing. Lukáš Pirkl vedoucí odboru dopravy +420 222 116 403 pirkl.lukas@praha3.cz
Jana Plecitá referent oddělení správního a poplatků +420 222 116 406 plecita.jana@praha3.cz
Mgr. Jaromír Pléha kurátor mládeže +420 222 116 445 pleha.jaromir@praha3.cz
Bc. Natálie Poděbradská referent oddělení kultury a památkové péče +420 222 116 154 podebradska.natalie@praha3.cz
Mgr. Jan Podhorský referent oddělení životního prostředí +420 222 116 363 podhorsky.jan@praha3.cz
Ing. Monika Pokorná referent oddělení správy zeleně a investic +420 222 116 375 pokorna.monika@praha3.cz
Ing. Terezie Pokorná referent odboru technické správy majetku a investic +420 222 116 496 pokorna.terezie@praha3.cz
Eva Poláčková referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 540 polackova.eva@praha3.cz
Ing. Hana Poláková vedoucí oddělení rozpočtu +420 222 116 346 polakova.hana@praha3.cz
Kateřina Poláková DiS. referent oddělení stavebního +420 222 116 567 polakova.katerina@praha3.cz
Marcela Poláková referent oddělení právního +420 222 116 562 polakova.marcela@praha3.cz
Mgr. Veronika Polášková romský poradce +420 222 116 455 polaskova.veronika@praha3.cz
Ing. Radek Pomije MBA pověřenec pro ochranu osobních údajů +420 222 116 711 pomije.radek@praha3.cz
Eva Prokopová referent oddělení stavebního +420 222 116 553 prokopova.eva@praha3.cz
Vlasta Prokopová referent oddělení kultury a památkové péče +420 222 116 282 prokopova.vlasta@praha3.cz
Mgr. Alena Prokůpková referent oddělení správního +420 222 116 337 prokupkova.alena@praha3.cz
Bc. Michaela Přidalová referent OSV +420 222 116 456 pridalova.michaela@praha3.cz
Jiří Ptáček starosta +420 222 116 276 ptacek.jiri@praha3.cz
Mgr. Michaela Púčiková navigátorka Kontaktního místa pro bydlení +420 222 116 575 pucikova.michaela@praha3.cz
Karel Reichart vedoucí oddělení technického +420 222 116 360 reichart.karel@praha3.cz
Mgr. Ondřej Rut místostarosta +420 222 116 203 rut.ondrej@praha3.cz
Ing. Dana Rynešová referent odboru školství +420 222 116 345 rynesova.dana@praha3.cz
Denisa Řeřábková referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 587 rerabkova.denisa@praha3.cz
Ing. Lenka Řezáčová vedoucí odboru ekonomického +420 222 116 340 rezacova.lenka@praha3.cz
Dagmar Říhová rozmnožovač +420 222 116 229 rihova.dagmar@praha3.cz
Jiřina Saidová referent oddělení komunikace a propagace +420 222 116 703 saidova.jirina@praha3.cz
Anna Sálová ekonom +420 222 116 457 salova.anna@praha3.cz
Ing. Dagmar Saulichová referent oddělení privatizačního +420 222 116 288 saulichova.dagmar@praha3.cz
Václav Sedlák vedoucí oddělení silničního úřadu +420 222 116 412 sedlak.vaclav@praha3.cz
Mgr. Helena Skorkovská referent oddělení právního a veřejných zakázek +420 222 116 712 skorkovska.helena@praha3.cz
Mgr. Jakub Slaboň referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 760 slabon.jakub@praha3.cz
Mgr. Josef Slaboň referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 763 slabon.josef@praha3.cz
Michaela Slabová mzdový účetní, platový referent +420 222 116 283 slabova.michaela@praha3.cz
Ing. Zuzana Slavíková referent oddělení životního prostředí +420 222 116 250 slavikova.zuzana@praha3.cz
Ak. arch. Tomáš Slepička referent oddělení územního rozvoje +420 222 116 149 slepicka.tomas@praha3.cz
Ing. Eva Slezáková vedoucí oddělení Informační centrum +420 222 116 801 slezakova.eva@praha3.cz
Bc. Jaroslav Slivka referent oddělení správního +420 222 116 246 slivka.jaroslav@praha3.cz
Mgr. Eva Sotonová referent oddělení kultury a památkové péče +420 222 116 295 sotonova.eva@praha3.cz
Anna Sovíčková referent oddělení správy dokumentů +420 222 116 584 sovickova.anna@praha3.cz
Jana Stehlíková ekonom +420 222 116 384 stehlikova.jana@praha3.cz
Zita Strnadová DiS. vedoucí oddělení správy trhů +420 777 485 178 strnadova.zita@praha3.cz
Mgr. Alena Strosserová referent odboru školství +420 222 116 344 strosserova.alena@praha3.cz
Ing. Michal Studničný vedoucí oddělení investic příspěvkových organizací +420 222 116 386 studnicny.michal@praha3.cz
Jana Suchánková DiS. referent oddělení správy dokumentů +420 222 116 334 suchankova.jana@praha3.cz
Mgr. Martin Světlík referent oddělení komunikace a propagace +420 222 116 509 svetlik.karel@praha3.cz
Zdeňka Šafaříková referent oddělení poplatků +420 222 116 767 safarikova.zdenka@praha3.cz
Bc. Radek Šáfr vedoucí odboru živnostenského +420 222 116 419 safr.radek@praha3.cz
Veronika Šáfrová referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 205 safrova.veronika@praha3.cz
Ing. Barbora Šenková referent oddělení životního prostředí +420 222 116 366 senkova.barbora@praha3.cz
Ing. Lucia Šimková referent oddělení správy zeleně a investic +420 222 116 317 simkova.lucia@praha3.cz
Patricie Šimková DiS. sociální pracovník +420 222 116 597 simkova.patricie@praha3.cz
Jana Šimonová technickohospodářský referent +420 222 116 253 simonova.jana@praha3.cz
Lukáš Šimr referent odboru bytů +420 222 116 573 simr.lukas@praha3.cz
Ivana Šimůnková referent oddělení rozpočtu +420 222 116 348 simunkova.ivana@praha3.cz
Zita Šimůnková vedoucí oddělení správy a provozu informačních systémů +420 222 116 311 simunkova.zita@praha3.cz
Mira Šindrbalová referent oddělení privatizačního +420 222 116 288 sindrbalova.mira@praha3.cz
Renáta Široká referent oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 423 siroka.renata@praha3.cz
Renata Škvárová referent odboru sociálních věcí +420 222 116 462 skvarova.renata@praha3.cz
Petra Šlamiarová referent oddělení správy dokumentů +420 222 116 429 slamiarova.petra@praha3.cz
Jaroslav Šperka referent oddělení investic bytových a nebytových prostor +420 222 116 215 sperka.jaroslav@praha3.cz
Denisa Šrajerová referent oddělení poplatků +420 222 116 332 srajerova.denisa@praha3.cz
Ing. Michael Šrámek vedoucí odboru technické správy majetku a investic +420 222 116 385 sramek.michael@praha3.cz
Bc. Richard Štábl referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 536 stabl.richard@praha3.cz
PhDr. Miroslav Štochl vedoucí oddělení radničních novin +420 222 116 709 stochl.miroslav@praha3.cz
Kateřina Šulcová referent oddělení organizačního +420 222 116 758 sulcova.katerina@praha3.cz
Mgr. Štěpánka Šulcová referent oddělení organizačního +420 222 116 226 sulcova.stepanka@praha3.cz
Zita Šulcová referent oddělení kontrolního +420 222 116 396 sulcova.zita@praha3.cz
Mgr. Ľubica Švecová referent oddělení kontrolního +420 222 116 428 svecova.lubica@praha3.cz
Mgr. Šárka Táborská referent oddělení právního a veřejných zakázek +420 222 116 161 taborska.sarka@praha3.cz
Jan Tamchyn referent oddělení správy dokumentů +420 266 316 721 tamchyn.jan@praha3.cz
Ing. Šimon Teska referent oddělení správy a provozu informačních systémů +420 222 116 372 teska.simon@praha3.cz
Ing. Václav Tětek vedoucí odboru výstavby +420 222 116 559 tetek.vaclav@praha3.cz
Tereza Toningerová referent oddělení evidence majetku +420 222 116 156 toningerova.tereza@praha3.cz
Ing. Jana Trávníčková referent oddělení správního +420 222 116 211 travnickova.jana@praha3.cz
Mgr. Pavel Trojan vedoucí odboru vnějších vztahů a kultury +420 222 116 701 trojan.pavel@praha3.cz
Jaroslav Truhlář vedoucí oddělení investic bytových a nebytových prostor +420 222 116 309 truhlar.jaroslav@praha3.cz
Markéta Tůmová referent oddělení právního +420 222 116 557 tumova.marketa@praha3.cz
Bc. Daniel Tymonek sociální pracovník NRP +420 222 116 459 tymonek.daniel@praha3.cz
Lucie Uhlschmidová ekonom oddělení správy úřadu +420 222 116 388 uhlschmidova.lucie@praha3.cz
Jitka Urbánková referent oddělení poplatků +420 222 116 330 urbankova.jitka@praha3.cz
Jana Urbanová referent oddělení správy komunálních služeb +420 222 116 498 urbanova.jana@praha3.cz
Mgr. Lucie Ušiaková referent oddělení Informační centrum +420 222 116 801 usiakova.lucie@praha3.cz
Gabriela Vacková referent oddělení rozpočtu +420 222 116 316 vackova.gabriela@praha3.cz
Mgr. Lada Vaculíková sociální pracovník NRP +420 222 116 547 vaculikova.lada@praha3.cz
Kamila Vágnerová referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 802 vagnerova.kamila@praha3.cz
Mgr. Zuzana Valášková vedoucí oddělení privatizačního +420 222 116 571 valaskova.zuzana@praha3.cz
Ing. Jarmila Vališová referent oddělení životního prostředí +420 222 116 361 valisova.jarmila@praha3.cz
Mgr. Jana Valová odborná asistentka +420 222 116 203 valova.jana@praha3.cz
Jana Valtrová referent oddělení služeb veřejnosti +420 222 116 205 valtrova.jana@praha3.cz
Kamila Vaňová referent oddělení správy komunálních služeb +420 222 116 370 vanova.kamila@praha3.cz
Světlana Vášová referent oddělení privatizačního +420 222 116 299 vasova.svetlana@praha3.cz
Bc. Martina Vejmělková sociální pracovník +420 222 116 438 vejmelkova.martina@praha3.cz
Bc. Klára Velíšková referent oddělení přestupkového řízení +420 222 116 761 veliskova.klara@praha3.cz
Mária Víchová referent oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel +420 222 116 542 vichova.maria@praha3.cz
Hana Vítková ekonom +420 222 116 301 vitkova.hana@praha3.cz
Ing. Petra Vlachová vedoucí oddělení kontrolního +420 222 116 424 vlachova.petra@praha3.cz
Bc. Iveta Vlasáková vedoucí odboru majetku +420 222 116 207 vlasakova.iveta@praha3.cz
Michaela Vlková odborná asistentka +420 222 116 783 vlkova.michaela@praha3.cz
Pavel Vojtěch referent odboru školství +420 222 116 209 vojtech.pavel@praha3.cz
Stanislava Vopatová vedoucí oddělení správního a poplatků +420 222 116 402 vopatova.stanislava@praha3.cz
Petr Voříšek referent oddělení technického +420 222 116 378 vorisek.petr@praha3.cz
Mgr. Michal Vronský uvolněný člen ZMČ +420 222 116 785 vronsky.michal@praha3.cz
Petr Vurbs odborný asistent +420 222 116 265 vurbs.petr@praha3.cz
Bc. Jana Wasserbauerová referent oddělení správního +420 222 116 225 wasserbauerova.jana@praha3.cz
Ivana Wildtová účetní +420 222 116 243 wildtova.ivana@praha3.cz
Ing. Bc. Rudolf Zahradník tajemník +420 222 116 274 zahradnik.rudolf@praha3.cz
Mgr. Karolína Zajíčková sociální pracovník +420 222 116 484 zajickova.karolina@praha3.cz
Mgr. Lucie Zemanová vedoucí oddělení služeb veřejnosti +420 775 887 137 zemanova.lucie@praha3.cz
Jiří Zoubek referent oddělení správy trhů +420 775 228 030 zoubek.jiri@praha3.cz
Mgr. Jakub Zrzavý vedoucí oddělení správy úřadu +420 222 116 285 zrzavy.jakub@praha3.cz
Ing. Daniel Žák vedoucí oddělení dotací +420 222 116 343 zak.daniel@praha3.cz
Eva Žáková referent oddělení správního a živnostenského rejstříku +420 222 116 415 zakova.eva@praha3.cz
Bc. Laura Žáková vedoucí oddělení nebytových prostor +420 222 116 554 zakova.laura@praha3.cz

Napište nám

Login