Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Povinně zveřejňované informace

Souhrn povinně zveřejňovaných informací včetně odkazů na databázi poskytnutých informací.

Svobodný přístup k informacím

Povinně zveřejňované informace jsou informace zveřejňované podle standardu ISVS a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O způsobu podání žádosti o informace a dalších údajích si přečtěte na Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací

Ochrana ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zavedl povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí. Přehled vydaných závazných stanovisek najdete na Informace dle zákona č. 201/2012 Sb.

Informace o zpracování osobních údajů

Úřad městské části Praha 3 provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Více o GDPR se dozvíte na Informace dle zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení GDPR

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace, obrazových a zvukových záznamů na akcích organizovaných městskou částí Praha 3

Otevřená data

Veškerá data poskytovaná MČ Praha 3 naleznete na portálu Magistrátu hl. m. Prahy. Užitečné analýzy a studie, právní stanoviska a zdrojové kódy najdete na Přehled užitečných dat k volnému použití

Login