Milešovská 1/846, 130 00 Praha 3

Vedoucí oddělení: Christine Daoudová

tel.: 222 116 805
mobil: 777 485 178
e-mail

trhy@praha3.cz

daoudova.christine@praha3.cz


Monika Kliková
referentka

tel. 222 116 805
mobil: 778 424 319
e-mail klikova.monika@praha3.cz

Jiří Zoubek
referent

tel. 775 228 030
e-mail zoubek.jiri@praha3.cz

 

 • zajišťuje provoz tematických a zemědělských trhů konaných na náměstí Jiřího z Poděbrad (popřípadě dalších místech v MČ Praha 3) jako místa určeného ke stánkovému prodeji
 • kontroluje, aby byl naplněn účel trhů v souladu s pravidly trhů schválených radou městské části
 • zajišťuje kulturní a společenský doprovodný program pro návštěvníky trhů
 • zajišťuje, aby byla při provozování trhů dodržována příslušná pravidla a podmínky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, včetně předpisů hygienických, veterinárních, požárních a bezpečnostních
 • zajišťuje úklid místa konání trhů v průběhu trhů, zejména dostatečný počet nádob na odpad, případně kontejnerů, svoz odpadu, provádění zimní údržby, odstraňování sněhu a námrazy a schůdnost místa konání trhů posypem
 • zajišťuje veškeré legislativní požadavky nutné pro provoz trhů (povolení, zábory atd.)
 • organizuje zázemí trhů, především přívod elektřiny, organizaci stánků apod.
 • kontroluje, aby umístění trhů souhlasilo s vymezeným územím
 • kontroluje dodržování prodejní doby
 • kontroluje a zajišťuje úklid prostranství a dodržování pořádku během trhů
 • vede a zpracovává evidenci žádostí o zařazení do nařízení, kterým se vydává tržní řád, připravuje podklady pro novely tohoto nařízení