Adresa oddělení: Lipanská 14

Vedoucí oddělení: Bc. Milan Jančálek

tel. 222 116 201
e-mail milanj@praha3.cz

Alena Pinová
recepce, Havlíčkovo nám. 9

tel. 222 116 200
e-mail alenap@praha3.cz

Bc. Karolína Hloušková
recepce, Seifertova 51

tel. 222 116 200
e-mail karolinah@praha3.cz

Zuzana Jánová
recepce, Seifertova 51

tel. 222 116 404
e-mail zuzanaj@praha3.cz

Michaela Kafuňková
recepce, Lipanská 9

tel. 222 116 261
e-mail michaelas@praha3.cz