Lipanská 9, Praha 3

vedoucí odboru: RNDr. Magdalena Benešová

tel. 222 116 574
fax 222 116 793
e-mail magdalenab@praha3.cz

JUDr. Zdeňka Andělová
referentka

tel.

222 116 572

e-mail

zdenaa@praha3.cz

  • Výpovědi nájmu bytů
  • Soudní spory z nájmu bytů
  • Zpracování právních podkladů pro činnost OB

Petra Kabeláčová
referentka

tel.

222 116 556

e-mail

petrak@praha3.cz

Barbora Kalužná
referentka

tel.

222 116 569

e-mail

barborak@praha3.cz

  • žádosti o nájem bytů

Iva Riegerová
referentka

tel.

222 116 573

e-mail

ivar@praha3.cz

  • nájemní smlouvy v DPS

Michaela Kristeriová
referentka

tel.

222 116 157

e-mail

kristeriova.michaela@praha3.cz

Marie Žďárská
referentka

tel.

222 116 575

e-mail

mariez@praha3.cz

  • spisovna OB – byty
  • fotokopie dokladů ze spisovny OB- byty
  • zajištění exekuční vyklizení bytů – MČ Praha 3

Soubory ke stažení: