Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Úklid

Úklid chodníků

Úklid ve veřejné zeleni

Úklid dětských hřišť

Odpadkové koše a sáčky na psí exkrementy

Zimní údržba chodníků

Za stav komunikací a chodníků dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zodpovídá jejich majitel, resp. správce.

Většina vozovek a chodníků v Praze 3 je v majetku hlavního města Prahy a jejich správu zajišťuje Technická správa komunikací hl m. Prahy, a.s. (TSK). Ta se řídí Plánem zimní údržby komunikací hl. m. Prahy v období 2021-2022, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2726 ze dne 8. 11. 2021. Zimní údržba chodníků probíhá v závislosti na aktuální klimatické situaci od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022.


Úklid vozovek provádí pouze TSK a podrobnosti naleznete v mapovém portálu TSK (pro práci s mapou si pozorně přečtěte informace na pravé straně stránky). Na stejném odkazu jsou k dispozici i informace k zimní údržbě chodníků, kterou provádí také TSK.


Protože je rozsah zimní údržby zajišťované hlavním městem nedostatečný, MČ Praha 3 jej ze svého rozpočtu rozšiřuje tak, aby byla v případě vytrvalého sněžení zajištěna průchodnost většiny důležitých ulic alespoň po jednom chodníku. Při přípravě plánů zimní údržby byla zohledněna dostupnost důležitých institucí, škol, školek, MHD a zdravotnických zařízení, průchodnost frekventovaných lokalit, ale třeba i svažitých žižkovských ulic. Kromě toho MČ Praha 3 zajišťuje i úklid chodníků a ploch, které má sama v majetku nebo ve svěřené správě, přičemž plochy, na kterých zimní údržba neprobíhá, jsou v terénu označeny informačními značkami.

Celkovou mapu zimní údržby všech chodníků včetně cest ve veřejné zeleni na území Prahy 3 najdete zde (území parku Vítkov není zahrnuto, protože jeho správu zajišťuje přímo magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí):

Kompletní mapa zimní údržby Prahy 3

Vysvětlivky:

  • Azurová barva: úklid chodníků v I. pořadí (v případě vytrvalého sněžení probíhá zimní údržba pouze na těchto úsecích).

  • Světle zelená barva: úklid chodníků v II. pořadí (v případě vytrvalého sněžení probíhá zimní údržba na těchto úsecích až v případě, že je na úsecích v I. pořadí zajištěna úplná schůdnost).

  • Červená barva: úklid zastávek MHD (zimní údržba probíhá přednostně spolu s chodníky v I.pořadí).
  • Tmavě šedá barva: na takto označených úsecích zimní údržba neprobíhá.
  • Tmavě zelená barva: úklid cest a ploch, které jsou v majetku nebo svěřené správě MČ Praha 3 (zimní údržba probíhá se stejnými prioritami, jako u chodníků v I. pořadí).

Podněty a připomínky k zimní údržbě chodníků a ploch ve veřejné zeleni můžete zasílat mailem na adresu uklid@praha3.cz.

Login