Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Oddělení prevence a metodické podpory

 • V rodinách s dětmi vykonává sociální práci u osob v hmotné nouzi.

 • Koordinuje prevenci kriminality.

 • Podílí se na realizaci protidrogové politiky.

 • Zajišťuje realizaci projektů a akcí v sociální oblasti.

 • Zajišťuje a organizuje rozvoj sociálních a návazných služeb metodou komunitního plánování.

 • Provádí terénní sociální práci v přirozeném prostředí u seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním.

 • Zprostředkovává sociální a další podpůrné služby pro neformální pečující.

  projekt Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb

 • Podílí se na řešení otázky národnostních menšin, etnik a multikulturalismu.
   

       projekt Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3
 

Úřední hodiny

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h

13—18 h

Kontakty

1
Mgr. Chodorová Alena MPA
vedoucí oddělení prevence a metodické podpory
Mgr. Bartlová Tereza
metodik
Mgr. Nováčková Radka DiS.
sociální pracovník
poradce pro národnostní menšiny a cizince
Mgr. Polášková Veronika
romský poradce
Bc. Přidalová Michaela
referent OSV
koordinátor prevence kriminality a protidrogové politiky
Vaňková Dominika DiS.
terénní pracovník
Bc. Vejmělková Martina
sociální pracovník

Seifertova 51

zpět na odbor sociálních věcí

Login