Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Důležité informace z městské části

Dopravní omezení na Žižkově náměstí a v Křišťanově a Bořivojově ulici, včetně úplné uzavírky Žižkovo nám. (v úseku Křišťanova — Bořivojova)

od 8. 8. do 30. 10. 2022 (dle jednotlivých etap) z důvodu výkopových prací (rekonstrukce Žižkova náměstí)

Dopravní omezení v Prokopově, Chlumově, Rokycanově a Sabinově ulici a na Havlíčkově a Prokopově náměstí a okolí včetně úplné uzavírky Prokopova nám. a částečné uzavírky Rokycanovy ulice

od 3. 8. do 19. 10. 2022 (ve více úsecích) z důvodu práce na inženýrských sítích (stavební úpravy NTL — STL plynovodu)

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Od středy 3. 8. 2022 od 11 h platí v Praze výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku požárů.

Dočasná změna trasy a zastávek autobusu PID č. 101 v oblasti U Rajské zahrady

od 30. 7. do 11. 8. 2022

Dopravní omezení v ulicích Seifertova, Italská, U Rajské zahrady a Siwiecova a na nám. Winstona Churchilla včetně úplné uzavírky ulice Siwiecova a nám. Winstona Churchilla

od 30 7. do 31. 8. 2022 z důvodu práce na inženýrských sítích (stavební úpravy NTL plynovodu)

Vyhlášení dotačního Programu hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2023

Odbor památkové péče MHMP také naplánoval pro vlastníky památkově významných objektů konání seminářů. kde bude dotační program včetně jeho…

Omezení na dětském hřišti na Vrchu sv. Kříže

Dopravní omezení v Příběnické a Seifertově ulici včetně úplné uzavírky (Seifertova v úseku Řehořova — Příběnická)

od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (ve více etapách) z důvodu práce na inženýrských sítích (stavební úpravy NTL plynovodu)

Úplná uzavírka Basilejského nám. (severní rameno západní části a severní rameno východní části) a částečná uzavírka Basilejského nám. (jižní rameno východní části) a Malešické ulice

Prodloužení termínu dopravního omezení — od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 z důvodu stavebních a výkopových prací při přeložkách inženýrských…

Dopravní omezení — částečná uzavírka ulic K Červenému dvoru a Na Třebešíně a úplná uzavírka jižní větve Zvěřinovy ulice

od 16. 6. do 31. 8. 2022 (2 etapy)
Login