Adresa odboru: Olšanská 7

vedoucí oddělení: Ing. Barbora Heřmánková

tel. 222 116 240
e-mail barborah@praha3.cz

Oddělení životního prostředí je pověřeno výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, týrání zvířat, zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny, včetně povolování kácení stromů. Vydává lovecké a rybářské lístky.


Neprovádí údržbu veřejné zeleně.


Ing. Martina Kotenová
referentka

tel. 222 116 250
e-mail kotenova.martina@praha3.cz

Ing. Jarmila Vališová
referentka

tel. 222 116 361
e-mail jarmilav@praha3.cz

Ing. Barbora Šenková
referentka

tel. 222 116 366
e-mail barboras@praha3.cz

Bc. Lucie Ouředníková
referentka

tel. 222 116 435
e-mail lucieo@praha3.cz

Bc. Petr Kroupa
referent

tel. 222 116 363
e-mail kroupa.petr@praha3.cz