Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované podle standardu ISVS a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Označení Obsah položky
1. Název Úřad městské části Praha 3
2. Důvod a způsob založení

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. / více

3. Organizační struktura

Organizační řád / Volené orgány / Odbory / Organizace zřizované městskou částí

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa Úřad městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3

Seifertova 51, 130 00 Praha 3
Lipanská 9, 130 00 Praha 3
Lipanská 11, 130 00 Praha 3
Lipanská 14, 130 00 Praha 3
Havlíčkovo nám. 11, 130 00 Praha 3
Olšanská 7, 130 00 Praha 3
Milešovská 1, 130 00 Praha 3

4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla tel. +420 222 116 111 / více
4.5 Adresa internetových stránek https://www.praha3.cz
4.6 Adresa podatelny

Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 tel.: +420 222 116 397

Seifertova 51/559, 130 00 Praha 3, tel.: +420 222 116 429

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@praha3.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

4.8 Datová schránka eqkbt8g
5. Případné platby lze poukázat

19-2000781379/0800

další účty povinného subjektu

6. IČ 00063517
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00063517
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zastupitelstvo
Rada
Oblasti
8.2 Rozpočet Rozpočet MČ Praha 3
9. Žádosti o informace

Žádosti o informace se mohou podávat e-mailem na: podatelna@praha3.cz (lze využít i jiné způsoby podání — písemně, prostřednictvím datových schránek apod.)

  • Fyzická osoba uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  • Právnická osoba uvede v žádosti: název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

10. Příjem podání a podnětů
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Statut hl. m. Prahy v úplném znění
Právní předpisy hl. m. Prahy

 

Nejdůležitější zákony podle nichž povinný subjekt jedná

11.2 Vydané právní předpisy Městská část Praha 3 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty) a jiná opatření.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu, tj. městská část Praha 3. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy).

Sazebník úhrad nadřízeného orgánu (Magistrát hl. m. Prahy)

13. Licenční smlouvy
13.1. Vzory licenčních smluv MČ Praha 3 nedisponuje s informacemi, která jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu.
13.2 Výhradní licence V současné době nejsou MČ Praha 3 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy

Databáze poskytnutých informací

  • Důvod a způsob založení

Login