Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované podle standardu ISVS a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Označení Obsah položky
1. Název Úřad městské části Praha 3
2. Důvod a způsob založení

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. / více

3. Organizační struktura

Organizační řád-2024-03 Organizační řád / Volené orgány / Odbory / Organizace zřizované městskou částí

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa Úřad městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3

Seifertova 51, 130 00 Praha 3
Lipanská 9, 130 00 Praha 3
Lipanská 11, 130 00 Praha 3
Lipanská 14, 130 00 Praha 3
Havlíčkovo nám. 11, 130 00 Praha 3
Olšanská 7, 130 00 Praha 3
Milešovská 1, 130 00 Praha 3

4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla tel. +420 222 116 111 / více
4.5 Adresa internetových stránek https://www.praha3.cz
4.6 Adresa podatelny

Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 tel.: +420 222 116 397

Seifertova 51/559, 130 00 Praha 3, tel.: +420 222 116 429

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@praha3.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

4.8 Datová schránka eqkbt8g
5. Případné platby lze poukázat

19-2000781379/0800

další účty povinného subjektu

6. IČ 00063517
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00063517
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zastupitelstvo
Rada
Oblasti
8.2 Rozpočet Rozpočet MČ Praha 3
9. Žádosti o informace

Žádosti o informace se mohou podávat e-mailem na: podatelna@praha3.cz (lze využít i jiné způsoby podání — písemně, prostřednictvím datových schránek apod.)

  • Fyzická osoba uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  • Právnická osoba uvede v žádosti: název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

10. Příjem podání a podnětů
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Statut hl. m. Prahy v úplném znění
Právní předpisy hl. m. Prahy

 

Nejdůležitější zákony podle nichž povinný subjekt jedná

11.2 Vydané právní předpisy Městská část Praha 3 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty) a jiná opatření.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu, tj. městská část Praha 3. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy).

Sazebník úhrad nadřízeného orgánu (Magistrát hl. m. Prahy)

13. Licenční smlouvy
13.1. Vzory licenčních smluv MČ Praha 3 nedisponuje s informacemi, která jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu.
13.2 Výhradní licence V současné době nejsou MČ Praha 3 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy

Databáze poskytnutých informací

  • Důvod a způsob založení

Login