Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) Adresa pro doručování dokumentů v listinné/analogové podobě poštou:

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3

Adresa podatelen pro osobní podání:

 • Havlíčkovo nám. 700/9 (přízemí, místnost č. 30)

 • Seifertova 559/51 (přízemí, místnost č. 4)

Tyto adresy jsou současně adresami pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat.

b) Úřední hodiny podatelen:

Úřední hodiny podatelen

c) Elektronická adresa podatelny, která je adresou elektronické pošty:

podatelna@praha3.cz

2icon-upozorneni1-black Doručení dokumentu na adresu elektronické podatelny vám vždy potvrdíme automaticky odesílanou zprávou. Pokud tuto zprávu neobdržíte, dokument nebyl na adresu elektronické podatelny doručen.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@praha3.cz, případně volejte na tel. +420 222 116 258.

d) Identifikátor datové schránky:

eqkbt8g

e) Další možnosti elektronické komunikace:

e-mailové adresy zaměstnanců úřadu (pro neúřední komunikaci)

f) Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou formáty specifikované platnou legislativou.

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané na adresu elektronické podatelny jsou:

 • *.doc/docx (MS Word Document)

 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

 • *.pdf (Adobe Portable Dokument)

 • *.txt/csv (prostý text – CP 852,1250)

 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)

 • *.png (Portable Network Graphics)

 • *.htm/html (Hypertext Markup Language Document)

 • *.jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group)

 • *.rtf (Rich Text Format)

 • *.gif (Graphics Interchange Format)

2icon-upozorneni1-black Název souboru musí obsahovat uvedené přípony.

2icon-upozorneni1-black V datové zprávě a v přílohách není z bezpečnostních důvodů dovoleno používat odkazy na jiné zdroje mimo samotný dokument (např. odkaz na stažení souboru z Internetu apod.). Pokud by datová zpráva takové odkazy obsahovala, nebude na ně brán zřetel, a taková datová zpráva může být i odmítnuta.

2icon-upozorneni1-black Datová zpráva nesmí obsahovat spustitelné soubory (exe, bat, vbs, dll, com apod.). Datové zprávy obsahující takový typ příloh budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnuty a smazány.

2icon-upozorneni1-black Velikost datové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 20 MB.

2icon-upozorneni1-black Doručení datové zprávy opatřené platným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny podatelna@praha3.cz se odesílateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy. Tato zpráva obsahuje „Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisů“ a je opatřena uznávanou elektronickou pečetí městské části Praha 3. Pokud odesílatel neobdrží toto potvrzení, zpráva nebyla doručena.

2icon-upozorneni1-black V případě, že datová zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny podatelna@praha3.cz obsahuje neplatný elektronický podpis, je s ní zacházeno tak, jako by nebyla podepsána. Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • elektronický podpis byl vydán neakreditovanou certifikační autoritou

 • obsah datové zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn

 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

 • CD-ROM/DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660/Joilet

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích:

Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen,

 • je neúplný

 • nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem

 • není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo

 • není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě

je odesílatel o zjištěné vadě dokumentu informován prostřednictvím datové zprávy, je-li možno odesílatele a jeho a kontaktní údaje určit. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možno určit odesílatele neúplného nebo nečitelného doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.

Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, obsahuje škodlivý kód, je z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnut a smazán, odesílatel není o této skutečnosti informován.

Login