vedoucí oddělení: Jaroslav Truhlář

tel. 222 116 309
e-mail truhlar.jaroslav@praha3.cz
 • projednává dokumentaci staveb s veřejnoprávními orgány a dohlíží na zapracování jejich vyjádření do projektů plánovaných rekonstrukcí a investic objektů MČ P3, bytových a nebytových domů včetně svěřených ploch
 • vypracovává zadání pro zadávací a nabídková řízení v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách a usneseními RMČ
 • projednává návrhy smluv o dílo po technické stránce ve spolupráci s právníkem před podpisem statutárním zástupcem
 • předává zhotovitelům zadání a podmínky k výběrovému řízení včetně upřesňujících technických a technologických informací
 • organizuje a vede agendu na úseku nabídkového a výběrového řízení pro realizaci staveb a projektů u plánovaných rekonstrukcí a investic zajišťovaných Odborem technické správy majetku a investic
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost fakturace zhotovitelů díla
 • zúčastňuje se tvorby, projednávání a kontroly plnění rozpočtu stavební údržby v odboru
 • zajišťuje kontrolu a vypořádání fakturace za běžnou údržbu v rámci správy bytového a nebytového fondu ve spolupráci se Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
 • zajišťuje a koordinuje vedlejší hospodářskou činnost v rámci činnosti odboru
 • spolupracuje s Odbor územního rozvoje a Odborem vedlejší hospodářské činnosti na přípravě jednotlivých investičních akcí
 • spolupracuje se správci budov při přípravě jednotlivých investičních akcí
 • podílí se na organizaci prezentačních akcí pro informovanost nájemců, účastní se schůzek s nájemci při realizaci akcí, přebírá stížnosti a zajišťuje jejich řešení

Milan Kozár
referent

tel. 222 116 382
e-mail kozar.milan@praha3.cz

Josef Jureček
referent

tel. 222 116 215
e-mail Jurecek.Josef@praha3.cz

Jaroslav Šperka
referent

tel. 222 116 215
e-mail sperka.jaroslav@praha3.cz