Adresa odboru: Lipanská 429/7, Praha 3

vedoucí odboru: Ing. Mgr. Jonáš Merta

tel. 222 116 313
e-mail Merta.Jonas@praha3.cz

  • zajišťování voleb do zastupitelských orgánů po organizační a technické stránce
  • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oddělení organizační

  • Zajišťuje komplexní podporu činnosti Rady a Zastupitelstva MČ; vede evidenci smluv; zajišťuje projektové řízení a strategické plánování.

Oddělení služeb veřejnosti

  • Zajišťuje služby kontaktního místa CzechPOINT, vidimaci a legalizaci dokumentů a prodej parkovacích oprávnění

Oddělení správy dokumentů

  • Komplexně zajišťuje služby podatelny, spisové služby a spisovny.