Vedoucí oddělení

Iveta Findeisová

tel. 222 116 290
e-mail Findeisova.Iveta@praha3.cz

Tereza Toningerová
referentka

tel. 222 116 156
e-mail toningerova.tereza@praha3.cz

Zdeňka Hozáková
referentka

tel. 222 116 336
e-mail hozakova.zdenka@praha3.cz

Gabriela Gallová
referentka

tel. 222 116 210
e-mail gallova.gabriela@praha3.cz