Vedoucí oddělení: Bc. Růžena Navrátilová

tel. 222 116 287
e-mail navratilova.ruzena@praha3.cz

 

Naděžda Břicháčová
referentka

tel. 222 116 298
e-mail Brichacova.Nadezda@praha3.cz

Ing. Zuzana Šafránková
referentka

tel. 222 116 341
e-mail Safrankova.Zuzana@praha3.cz

Alena Jiranová
referentka

tel. 222 116 208
e-mail Jiranova.Alena@praha3.cz