Přehled obsahuje písemně vypořádané interpelace. Ústně vypořádané interpelace jsou evidovány v rámci příslušného zápisu z jednání zastupitelstva.

 

2021

2020

2019

2018

 

2017

2016

2015

2014

2013