Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Kontaktujte nás elektronicky

Všeobecný podnět

2icon-upozorneni1-blackNejedná se o podání podle správního řádu nebo daňového řádu, ani o úkon v rámci právního jednání vůči městské části Praha 3

 1. jméno a příjmení

 2. datum narození

 3. adresu trvalého bydliště

 • pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g

Podání podle správního řádu, daňového řádu nebo úkon v rámci právního jednání vůči MČ Praha 3

Zákon 500/2004 Sb., správní řád; zákon 280/2009 Sb., daňový řád

Jedná se např. o stavební povolení, živnostenské oprávnění, místní poplatek ze psů, výpověď ze smlouvy.

 • pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem a uveďte 3 důležité údaje:

 1. jméno a příjmení

 2. datum narození

 3. adresu trvalého bydliště, popř. jinou adresu pro doručování

 • pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g;

datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem (s výjimkou případu, kdy je požadován společný úkon více osob, např. když za společnost jednají společně dva členové představenstva)

Přikládání elektronických dokumentů

Elektronický originál

dokument je opatřen uznávaným (zaručeným) el. podpisem nebo el. pečetí nebo kvalifikovaným el. podpisem

 • dokument zaslaný z datové schránky příslušné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby – pak nemusí být elektronicky podepsán (s výjimkou případu, kdy je požadován společný úkon více osob, např. když za společnost jednají společně dva členové představenstva)

 • dokument vytvořený veřejnoprávním podepisujícím (např. MČ P3) musí být opatřen kvalifikovaným el. podpisem nebo kvalifikovanou el. pečetí a kvalifikovaným časovým razítkem

Ověřená kopie elektronického dokumentu

 • elektronický výstup z autorizované konverze, kterou provádějí Czech POINTy
 • má stejné právní účinky jako originál

Prostá kopie

 • vznikne oskenováním a není opatřena el. podpisem
 • nemá žádnou právní váhu

Technické náležitosti elektronických dokumentů

Informace o provozu podatelny

Adresa pro doručování dokumentů v listinné/analogové podobě poštou

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3
 

Adresa podatelen pro osobní podání

Havlíčkovo nám. 700/9 (přízemí, místnost č. 30)
Seifertova 559/51 (přízemí, místnost č. 4)

úřední hodiny


Elektronická adresa podatelny 

podatelna@praha3.cz

3icon-upozorneni1-redDoručení dokumentu na adresu elektronické podatelny vám vždy potvrdíme automaticky odesílanou zprávou. Pokud tuto zprávu neobdržíte, dokument nebyl na adresu elektronické podatelny doručen.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na uvedenou elektronickou adresu, případně volejte na tel. +420 222 116 258.
 

Identifikátor datové schránky

eqkbt8g
 

Další možnosti elektronické komunikace

e-mailové adresy zaměstnanců úřadu (pro neúřední komunikaci)
 

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané na adresu elektronické pošty jsou:

 • *.doc/docx (MS Word Document)

 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

 • *.pdf (Adobe Portable Dokument)

 • *.txt/csv (prostý text – CP 852,1250)

 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)

 • *.png (Portable Network Graphics)

 • *.htm/html (Hypertext Markup Language Document)

 • *.jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group)

 • *.rtf (Rich Text Format)

 • *.gif (Graphics Interchange Format)

2icon-upozorneni1-blackNázev souboru musí obsahovat uvedené přípony.

2icon-upozorneni1-blackV datové zprávě a v přílohách není z bezpečnostních důvodů dovoleno používat odkazy na jiné zdroje mimo samotný dokument (např. odkaz na stažení souboru z internetu apod.). Pokud by datová zpráva takové odkazy obsahovala, nebude na ně brán zřetel, a taková datová zpráva může být odmítnuta.

2icon-upozorneni1-blackDatová zpráva nesmí obsahovat spustitelné soubory (exe, bat, vbs, dll, com apod.). Datové zprávy obsahující takový typ příloh budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnuty a smazány.

2icon-upozorneni1-blackVelikost datové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 20 MB.

2icon-upozorneni1-blackDoručení datové zprávy opatřené elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny podatelna@praha3.cz odesílateli neprodleně potvrzuje zaslání datové zprávy. Tato zpráva obsahuje Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisů a je opatřena systémovou značkou městské části Praha 3. Pokud odesílatel neobdrží toto potvrzení, zpráva nebyla doručena.

V případě, že datová zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny podatelna@praha3.cz obsahuje neplatný elektronický podpis, je s ní zacházeno tak, jako by nebyla podepsána. Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu jsou:

 • elektronický podpis byl vydán neakreditovanou certifikační autoritou

 • obsah datové zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn

 • prošlá lhůta platnosti certifikátu
   

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě 

CD-ROM/DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660/Joilet
 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích 

Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen,

 • je neúplný,

 • nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,

 • není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo

 • není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě,

je odesílatel, je-li možno odesílatele a jeho a kontaktní údaje určit, o zjištěné vadě dokumentu informován prostřednictvím datové zprávy. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možno určit odesílatele neúplného nebo nečitelného doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.

Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, obsahuje škodlivý kód, je z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnut a smazán.

Login