Adresa odboru: Lipanská 7, Praha 3

Vedoucí odboru: Mgr. Pavel Trojan

tel. 222 116 701
e-mail trojan.pavel@praha3.cz

Tisková mluvčí: Mgr. Zuzana Křížková, MBA

tel. 222 116 715
mobil: 724 410 674
e-mail krizkova.zuzana@praha3.cz

Mgr. Martin Karel Světlík
koordinátor participace

tel. 222 116 509
e-mail svetlik.karel@praha3.cz

Odbor vnějších vztahů a kultury je organizační jednotkou Úřadu městské části (ÚMČ) pro styk s veřejností a prezentaci MČ P3.

 • zajišťuje informovanost a publicitu prostřednictvím inzerce v médiích, pořádá tiskové konference pro novináře, panelové diskuze, sympozia, semináře
 • zajišťuje public relations MČ P3, připravuje a distribuuje sdělovacím prostředkům tiskové zprávy a další materiály, včetně fotografií, vizualizací a audiovizuálních záznamů, metodicky řídí propagaci MČ P3
 • monitoruje informace o MČ P3 v médiích a zajišťuje zpracování denního monitoringu tisku
 • zprostředkovává veřejnosti důležité informace z oblasti státní správy
 • zajišťuje propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných MČ P3
 • zajišťuje provádění průzkumů veřejného mínění na základě zadání představitelů MČ P3
 • odpovídá za komunikaci navenek prostřednictvím tiskového mluvčího
 • poskytuje představitelům MČ P3, ÚMČ a jednotlivým odborům podporu při publikační činnosti a komunikaci s veřejností
 • informuje sdělovací prostředky o činnosti ÚMČ, činnosti RMČ a ZMČ
 • v součinnosti s jednotlivými příspěvkovými organizacemi informuje sdělovací prostředky o činnosti a akcích těchto organizací
 • ve spolupráci se vzdělávacími, kulturními, sportovními a jinými institucemi v Praze 3 informuje média o akcích, kterým poskytla MČ P3 záštitu nebo je formou grantů či jiným způsobem podporuje
 • aktivně vyhledává komunikační příležitosti v mediální sféře a informuje o činnosti a stanoviskách MČ P3
 • spolupracuje a koordinuje svou činnost s dalšími institucemi, především s městskou policií, MHMP, jinými městskými částmi, apod.
 • reaktivně řeší dotazy a podněty a žádosti z mediální sféry
 • aktivně vyhledává témata pro Radniční noviny a spolupracuje s redakční radou Radničních novin
 • zajišťuje oficiální fotografie představitelů radnice
 • spolupracuje při přípravě projevů představitelů radnice pro veřejné akce
 • zajišťuje pro představitele radnice specializované monitoringy medií, analýzy a vypracovává komunikační strategie
 • zajišťuje moderování veřejných debat
 • spravuje a vytváří obsah webových stránek
 • odpovídá za provoz Informačního centra MČ P3
 • spolupracuje s Pražskou informační službou
 • v rámci Informačního centra MČ P3 organizuje bezplatné informační a poradenské služby v oblasti právní a sociální
 • organizuje semináře, besedy na vybraná témata reflektující aktuální situaci a zájem obyvatel MČ P3
 • připravuje a organizuje prezentace, výstavy, tradiční a další akce pro občany konané na území MČ P3