Adresa odboru: Seifertova 51, Praha 3

Návštěvní hodiny s prodlouženou dobou: pondělí, středa 8 – 18 hod.

Vedoucí odboru: Mgr. Vladimír Beran

tel. 222 116 488
fax 222 116 581
e-mail beran.vladimir@praha3.cz

Renata Škvárová
referentka

tel.

222 116 462

e-mail skvarova.renata@praha3.cz

Anna Sálová
ekonomka

tel. 222 116 457
e-mail salova.anna@praha3.cz


Další pomoc poskytují:

Pečovatelská služba zajišťuje péči o staré a invalidní občany v jejich domácnostech, ve střediscích pečovatelské služby a Domě s pečovatelskou službou. Péče je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Osoby se zdravotním postižením mohou žádat o příspěvek na péči, který je určen na úhradu potřebných služeb. Tel.: 222 586 262, 222 584 272, 222 585 263, e-mail: info@psp3.cz


Ošetřovatelský domov

poskytuje péči občanům, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni pobytu ve své domácnosti a to do zlepšení zdravotního stavu nebo umístění v jiném zařízení. . Péče je poskytována na základě uzavřené smlouvy.  Osoby se zdravotním postižením mohou žádat o příspěvek na péči, který je určen na úhradu potřebných služeb. Tel: 284 823 822; e-mail: siegelova@domovpraha3.cz


Integrační centrum “Zahrada” je denní rehabilitačně pedagogický stacionář pro děti s kombinovaným postižením. Poskytuje komplexní péči pro děti od tří let. Péče je poskytována na základě uzavřené smlouvy.  Osoby se zdravotním postižením mohou žádat o příspěvek na péči, který je určen na úhradu potřebných služeb. Tel.: 222 584 841; e-mail : info@iczahrada.cz


Informace o komunitním plánování sociálních služeb v Praze 3


Informace pro seniory