Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Kácení dřevin

Stromy i keře určují ráz a vzhled krajiny, a navíc mají v přírodě důležitou úlohu. Když ale ohrožují své okolí, protože jsou suché, jinak poškozené, anebo existuje jiný závažný důvod, který převyšuje nad zájmem zachování dřevin, je třeba je pokácet.

Kdo žádá?

 • Vlastník pozemku, na které dřeviny rostou

 • Nájemce či uživatel pozemku, na které dřeviny rostou, se souhlasem vlastníka

Kdy nepotřebuji povolení?

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pokud nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí,

 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů nepřesahuje 40 m2,

 • pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Můžu vyřídit elektronicky?

Ano, za dodržení legislativních a technických požadavků na elektronické dokumenty

 • Pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem

 • Pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)

Jak změřím strom?

 • Měří se vždy obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí

 • Jde-li o strom větvící se pod stanovenou výší, změříte obvod kmene pod větvením.

 • Jde-li o strom vícekmenný, změříte obvod jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm a vypočtete obvod tzv. náhradního kmene. Z naměřených hodnot vypočtete poloměr jednotlivých kmenů a pomocí něho i plochy řezů vedených pomyslně rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm. Součet jednotlivých ploch je plochou řezu tzv. náhradního kmene. Z této náhradní plochy vypočtete obvod kmene. Je-li takto odvozený obvod kmene menší než 80 cm, povolení nepotřebujete.

 • Není-li možné změřit obvod kmenů např. kvůli jejich srůstu, můžete měřit přímo jejich průměr.

Kdy je vhodné kácet?

2icon-upozorneni1-blackDřeviny je vhodné kácet v období jejich vegetačního klidu, kdy jsou v přirozeném útlumu, tedy mezi 1. listopadem až 31. březnem. 

Kde najdu další informace?

povolené kácení na území Prahy 3

Pravidla a formuláře ke stažení

Vyřizuje

Odbor ochrany životního prostředí, oddělní životního prostředí
Ing. Barbora Heřmánková
vedoucí oddělení životního prostředí
Olšanská 2666/7, suterén
+420 222 116 240
hermankova.barbora@praha3.cz

Přijímáme žádosti či oznámení, vydáváme povolení a závazná stanoviska ke kácení dřevin.

Úřední hodiny

pondělí
8—12 h 13—18 h
středa
8—12 h

13—18 h

Login