Pracoviště:

Havlíčkovo nám. 700/9 (kanceláře 032,034)

Lipanská 11/389 (kanceláře 002,003,004)

Oddělení správní vystupuje za Úřad městské části jako správní orgán pro odvětví správního trestání, hazardních her a dále jedná za ÚMČ v oblasti výkonu trestu obecně prospěšných prací. Přestupková řízení vede zejména pro přestupky proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.


vedoucí oddělení: JUDr. Jan Fršlínek

tel.  254222 116
e-mail: frslinek.jan@praha3.cz

Bc. Jana Wasserbauerová
přestupky

tel. 222 116 225
e-mail: Wasserbauerova.Jana@praha3.cz

Mgr. Alena Prokůpková
přestupky

tel.  222 116 337
e-mail: prokupkova.alena@praha3.cz

Bc. Jaroslav Slivka
přestupky

tel. 222 116 246
e-mail: slivka.jaroslav@praha3.cz

Ing. Jana Trávníčková
agenda výkonu trestu obecně prospěšných prací

tel. 222 116 211
e-mail: Travnickova.Jana@praha3.cz

Bc. Lucie Binderová
přestupky

tel. 222 116 245
e-mail: binderova.lucie@praha3.cz

Mgr. Vojtěch Dlask
referent oddělení správního

tel. 222 116 223
e-mail: dlask.vojtech@praha3.cz