vedoucí oddělení: Mgr. Martin Sušický

tel. 222 116 245
e-mail martins@praha3.cz

Hana Machatová
Svěřená agenda:

 • Veřejné sbírky - pečetění a evidence pokladniček, kontrola a dozor nad konáním sbírek.
 • Zprávy o pověsti občanů v souvislosti se spáchanými přestupky.
 • Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ale i další přestupky podle tohoto nebo jiného zákona, není-li k jejich projednání funkčně příslušný jiný odbor ÚMČ Praha 3.
tel. 222 116 223
e-mail: hanam@praha3.cz

Bc. Jaroslav Slivka
Svěřená agenda:

 • Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ale i další přestupky podle tohoto nebo jiného zákona, není-li k jejich projednání funkčně příslušný jiný odbor ÚMČ Praha 3.
 • Zprávy o pověsti občanů v souvislosti se spáchanými přestupky.
tel. 222 116 246
e-mail: slivka.jaroslav@praha3.cz

Ing. Jana Trávníčková
Svěřená agenda:

 • Výkon trestu obecně prospěšných prací.
 • Agenda hazardních her (zákon č. 186/2016 Sb.)
 • Evidence přestupků.
 • Zprávy o pověsti občanů v souvislosti se spáchanými přestupky.
 • Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ale i další přestupky podle tohoto nebo jiného zákona, není-li k jejich projednání funkčně příslušný jiný odbor ÚMČ Praha 3.
tel. 222 116 211
e-mail: janat@praha3.cz

Bc. Jana Wasserbauerová
Svěřená agenda:

 • Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ale i další přestupky podle tohoto nebo jiného zákona, není-li k jejich projednání funkčně příslušný jiný odbor ÚMČ Praha 3.
 • Zprávy o pověsti občanů v souvislosti se spáchanými přestupky.
tel. 222 116 225
e-mail: janaw@praha3.cz

Mgr. Alena Prokůpková

tel.  222 116 337
e-mail: prokupkova.alena@praha3.cz

Svěřená agenda:

 • Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ale i další přestupky podle tohoto nebo jiného zákona, není-li k jejich projednání funkčně příslušný jiný odbor ÚMČ Praha 3.
 • Zprávy o pověsti občanů v souvislosti se spáchanými přestupky.

JUDr. Jan Fršlínek

tel.  254222 116
e-mail: frslinek.jan@praha3.cz