Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Hazardní hry

Jak ohlásím provozování hazardní hry?

 • Podáte žádosti o povolení k umístění herního prostoru (pro kasino nebo hernu),

 • oznámíte úřadu městské části provozování nejméně 30 dní před předpokládaným zahájením činnosti, 

a)    tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,

b)    turnaje malého rozsahu,

 • zašlete obecnímu úřadu do 20 dnů ode dne skončení tomboly opis zápisu slosování tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,

 • zašlete obecnímu úřadu do 20 dnů ode dne skončení turnaje malého rozsahu opis zápisu konání turnaje malého rozsahu.

Co musí obsahovat žádost?

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru uvedete druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh provozované hazardní hry, typ, výrobní číslo a počet pozic herního zařízení a níže uvedené přílohy. Dokumenty nesmějí být starší než 3 měsíce.

K žádosti o povolení k umístění herního prostoru přiložíte

 • základní povolení k provozování hazardní hry,

 • doklad o složení kauce,

 • osvědčení o provozuschopnosti pro každé herní zařízení, 

 • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy, 

 • schéma kamerového systému.

Jak ohlásím tombolu?

Ohlášení se týká tomboly, u níž výše herní jistiny přesahuje 100 000 Kč. Musí obsahovat:

 • název a popis ohlašované hazardní hry,

 • adresu místa, kde bude hazardní hra provozována,

 • dobu, po kterou bude provozována, 

 • určení osoby, která bude zajišťovat dodržování zákonných podmínek,

 • herní plán,

 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru je třeba podat samostatné ohlášení.

Právní předpisy

Kolik zaplatím?

 • Za povolení k umístění herního prostoru zaplatíte 4 000 Kč.

 • Za změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování, zaplatíte 2 500 Kč.

3icon-upozorneni1-redPoplatky je nutné platit při podání žádosti na bankovní účet městské části číslo 19-2000781379/0800, variabilní symbol 1361001315.

Informace a formuláře ke stažení

Můžu vyřídit elektronicky?

Ano, za dodržení legislativních a technických požadavků.

 • Pošlete e-mail na adresu podatelna@praha3.cz opatřený kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem.

 • Pošlete datovou zprávu ze své datové schránky do naší datové schránky eqkbt8g (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem)

Vyřizuje

Odbor občanskosprávní, oddělení správní
Havlíčkovo nám. 700/9, č. 032
JUDr. Jan Fršlínek
vedoucí oddělení správního
+420 222 116 254
frslinek.jan@praha3.cz

Návštěvní hodiny pro veřejnost jsou do odvolání zrušeny. Žádosti a ohlášení přijímá podatelna.

Login