Lenka Linhartová
sekretariát tajemníka úřadu

tel. 222 116 274
fax 222 116 266
e-mail lenkal@praha3.cz

Mgr. Bohumil Cirek
koordinátor veřejných zakázek

tel. 222 116 247
e-mail bohumilc@praha3.cz

Mgr. Jana Lonská
Interní auditorka

tel.   222 116 162
e-mail lonska.jana@praha3.cz