Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Podatelna, ověřování listin a podpisů — Czech POINT

Podatelna

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

Poštovní adresa:

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3


Elektronická podatelna

e-mailpodatelna@praha3.cz

ID datové schránky: eqkbt8g

Adresa, telefon, úřední hodiny

Pracoviště podatelny pro osobní podání:

Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30), tel.: +420 222 116 397


Seifertova 51 (přízemí), tel.: +420 222 116 429

Úřední hodiny

Czech POINT, ověřování podpisů a listin

Czech Point:

Poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 1. Katastr nemovitostí
 2. Veřejný rejstřík
 3. Živnostenský rejstřík
 4. Rejstřík trestů
 5. Výpis z bodového hodnocení řidiče
 6. Výpis ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 7.  Registr účastníků provozu autovraků ISOH
 8. Insolvenční rejstřík
 9. Autorizovaná konverze dokumentů

Ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace):

Vidimace je ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.
Vidimaci nelze provést u listin, jejichž jedinečnost nelze nahradit (občanský průkaz, řidičský průkaz atd.), u listin, které jsou opatřeny plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka, dále není-li z předkládané listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí. Listinu také nelze ověřit, když jsou v listině změny, doplňky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, a také když je ověřovaná listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, pořídí-li kopii listiny přímo úředník (ověřující osoba) na kopírovacím zařízení úřadu.

Legalizace – ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
Ověření vlastnoručního podpisu nelze provést na listině, která neobsahuje žádný text a na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do jazyka českého.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti:

 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad (jde-li o státního občana České republiky)
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu (osoba, která si podala žádost o azyl)
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta (osoba, které byl udělen azyl)
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany (osoba, která si požádala o dočasnou ochranu cizince)

Správní poplatky se platí v hotovosti v kanceláři ověřování v následující výši:

 • 30,- Kč za ověření jedné strany kopie dle předloženého originálu.
 • 30,- Kč za ověření pravosti jednoho podpisu.
 • 100,- Kč za 1. stranu výpisu z Czech Pointu (50,- Kč každá další strana)
 • 30,- Kč za 1 stranu konverze

Adresa, telefon, úřední hodiny

Klientské centrum I. Milešovská 1 (prostory Infocentra), +420 222 116 802, +420 222 116 803


Klientské centrum II. Lipanská 9, přízemí, +420 222 116 205, +420 222 116 206


Klientské centrum III., Vozovna, Hartigova 2687/164, +420 771 228 049

 

 

Úřední hodiny

Login