Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Ověřování listin a podpisů — Czech POINT

Výstup z katastru

vystup katastru

katastr

vypis z katastru

Czech POINT slouží k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku, který se pak stává veřejnou listinou.

Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost.2icon-upozorneni1-black

Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanu?

 • Úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Co potřebuji?

 • List vlastnictví — musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.

 • U seznamu nemovitostí musíte třeba znát katastrální území včetně parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu; jedná-li se o stavbu, potřebujete číslo popisné.

 • U seznamu jednotek musíte znát katastrální území, popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu.

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

2icon-upozorneni1-blackPro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice se obraťte na pracoviště Katastrálního úřadu.

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanu?

 • Úplný výstup z Obchodního rejstříku.

Co potřebuji?

 • Identifikační číslo obchodní organizace (IČ).

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku

Co dostanu?

 • Úplný výstup ze Živnostenského rejstříku.

Co potřebuji?

 • Identifikační číslo obchodní organizace (IČ).

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanu?

 • Výpis z Rejstříku trestů.

Co potřebuji?

 • Pokud jste osoba, které se výpis týká, musíte mít průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas.

 • Pokud výpis přebírá zmocněnec, předloží ověřenou plnou moc žadatele, ve které je jméno, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Kolik zaplatím?

Cena za výpis (bez ohledu na počet stran)
100 Kč

Výpis z bodového hodnocení na Czech POINTu

Co dostanu?

Stav bodů řidiče.

Co potřebuji?

 • Doklad totožnosti obsahující rodné číslo, tedy občanský průkaz nebo cestovní doklad.

 • Zmocněnci předkládají plnou moc.  

 • Cizinci překládají doklad cizince. 

 Kolik zaplatím?

Cena za výpis (bez ohledu na počet stran)
100 Kč

Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanu?

 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky.

Co potřebuji?

 • Požádat o výstup může kdokoliv, musí ale znát identifikační číslo organizace.

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Registr účastníků provozu autovraků ISOH

Co potřebuji?

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Insolvenční rejstřík 

Co dostanu?

 • Informace týkající se insolvenčních správců a dlužníků, dokumenty z insolvenčních spisů. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Co potřebuji?

 • Rejstřík je veřejně přístupný, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku můžete vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů.

Kolik zaplatím?

Cena za 1. stranu     Cena za každou další i započatou stránku
100 Kč 50 Kč

Elektronické úkony a autorizovaná konverze dokumentů

Převod z listinné do elektronické podoby

Dokument v elektronické podobě má stejnou platnost jako originální listina. Autorizovaná konverze je obdobou vidimace. Totožnost elektronického dokumentu s jeho papírovým originálem vám stvrdíme elektronickým podpisem a časovým razítkem.

Zkonvertovaný dokument vám vydáme

 • prostřednictvím modulu Úschovna.

Při použití modulu Úschovna konvertovaný dokument uložíme a vytiskneme vám identifikátor, který pak použijete k jeho vyzvednutí. Dokument na vás počká v Úschovně maximálně 30 dnů.

Kdy neprovedeme konverzi?

Vstup v listinné podobě nesmí poškodit snímací zařízení ani nesmí být ve stavu, kdy by provedením konverze došlo k jeho poškození. Konverzi nelze provést, pokud dokument není v listinné podobě nebo nelze jeho jedinečnost nahradit konverzí, což se vztahuje např. na průkaz občanský, zbrojní, řidičský, o povolení k pobytu pro cizince, rybářský, lovecký lístek, geometrický plán, rysy a technické kresby. Konverzi neprovedeme ani tehdy, jsou-li v dokumentu změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, nebo není patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, případně stejnopis rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu. Pokud má být konverze provedena na žádost, je překážkou, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán elektronickým podpisem nebo označen elektronickou značkou původce.

Technické parametry pro konverzi

Převod z datové do listinné podoby

 • Maximální formát A3.
 • Datová zpráva má formát PDF verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A.
 • Maximální velikost datové zprávy 10 MB.

Převod z listinné do datové podoby

 • Maximální formát A3.

 • Maximální velikost 10 barevných stran o velikosti do 10 MB.

Úplné parametry pro konverzi najdete na stránkách Czech POINT.

Kolik zaplatím?

Cena za každou i započatou konvertovanou stránku
30 Kč v hotovosti

Legalizace

Legalizace ověřuje, že žadatel listinu před úřední osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost uvedených údajů.  

Kdy neprovedeme legalizaci?

 • U listiny, která neobsahuje žádný text.

Co potřebuju?

 • Občanský průkaz nebo cestovní doklad. 
 • Povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU — platí pro cizince.
 • Průkaz žadatele o udělení azylu — osoba, která žádá o azyl.
 • Průkaz o povolení k pobytu pro azylanta — osoba, které byl udělen azyl.
 • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany — osoba, která si požádala o dočasnou ochranu.
 • Průkaz cizince požívajícího dočasnou ochranu — osoba, které byla udělena dočasná ochrana.

Ověřovací knihy na legalizaci jsou u nás uloženy 15 let.  

Kolik zaplatím?

Ověření pravosti jednoho podpisu
50 Kč v hotovosti (od 1. 1. 2024)

Vidimace

Vidimace je ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.

Kdy neprovedeme vidimaci?

 • U listiny, jejíž jedinečnost nelze nahradit, což je třeba průkaz občanský, zbrojní, řidičský, služební, povolení k pobytu pro cizince, cestovní doklad, vojenská knížka, vkladní knížka, rybářský lístek, lovecký lístek, šek, los, sázenka, směnka, protest směnky nebo jiný cenný papír, geometrický plán, rys nebo technická kresba.

 • Pokud není z listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí.
 • Pokud jsou v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Listinu následně označíme tak, aby text nemohl být po provedené vidimaci pozměněn.   

Ověřovací knihy na vidimaci jsou u nás uloženy 15 let.  

Kolik zaplatím?

Ověření jedné stránka kopie dle předloženého originálu    
30 Kč v hotovosti

Můžu vyřídit elektronicky?

Ano, služby Czech POINT jsou k dispozici a výpisy je možné získat i elektronicky přes Portál občana.

Vyřizuje

Odbor organizační, Oddělení služeb veřejnosti 

Klientské centrum I., Milešovská 1

+420 222 116 802, +420 222 116 803

 Klientské centrum II., Lipanská 9

+420 222 116 205, +420 222 116 206

Klientské centrum III., Vozovna

+420 771 228 049

Zpět na odbor organizační

Úřední hodiny

Klientské centrum I. Milešovská 1, Klientské centrum II., Lipanská 9 
pondělí 8—18 h
úterý 8—15 h
středa 8—18 h
čtvrtek 8—15 h
pátek 8—14 h

Posledního klienta přijmeme 15 minut před koncem úředních hodin. Děkujeme za pochopení.

Klientské centrum III., Hartigova 2687/164

pondělí 13—18 h
úterý 9—12 h 12.30—16 h
středa 12—18 h
čtvrtek 12—18 h
pátek 9—12 h 12.30—16  h

Na Klientském centru III. není vyvolávací systém, rezervace termínu není možná.

Login