Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Živnostenské oprávnění

Adresa, telefon, úřední hodiny

Lipanská 14, Praha 3
Oddělení správní a živnostenského rejstříku je umístěno ve 2. a 3. patře - tel. +420 222 116 417
Oddělení kontrolní je umístěno v 1.patře - tel. +420 222 116 424

Úřední hodiny

rezervujte si termín

Nejaktuálnější informace o podnikání na živnostenský list včetně právních předpisů, rádce a nejrůznějších programů na podporu OSVČ najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Co potřebuji?

 • Svéprávnost a bezúhonnost

 • Občanský průkaz

 • Doložit odbornou či zvláštní způsobilost v případě řemeslné, vázané a koncesované živnosti

 • Hotovost k zaplacení poplatků na místě, případně kartu pro platbu v pokladně úřadu

Kde provedu ohlášení?

Osobně

 • Ohlášení můžete podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu — centrálního registračního místa (CRM)

 • Pokud je podáte prostřednictvím služby Czech POINT, počítejte navíc s poplatkem 50 Kč.


2icon-upozorneni1-black Kapacita přímého odbavení na přepážce je z důvodu personální nouze omezena na celkem 40 denně.
Při osobním podání u přepážky využijte systém pořadových lístků (na jeden pořadový lístek vyřizujeme jedno podání).
Výdej lístků v úřední den je ukončen po vyčerpání uvedené kapacity nebo v 17 h.


Elektronicky

Jak dlouho to trvá?

Zápis do živnostenského rejstříku provedeme a výpis vydáme do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živností nejsou činnosti uvedené v §3 živnostenského zákona a k činnostem zde uvedeným nelze získat živnostenské oprávnění.

Odbor živnostenský se skládá ze dvou oddělení, a to oddělení správního a živnostenského rejstříku (ohlašování živností, žádosti o koncese, ohlašování změn, výpisy z živnostenského rejstříku, a vydávání Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele) a oddělení kontrolního (výkon živnostenské kontroly, přestupková a správní řízení ve věci ukládání sankcí, pozastavování a rušení živnostenských oprávnění).

Kdy mám jít na oddělení Správní a živnostenského rejstříku, které se nachází na zmíněné adrese ve 2. a 3. patře?

 1. V tomto oddělení můžete ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi.

 2. Dále zde ohlašujete všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a to do 15 dnů od jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsaná v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel.

 3. Správní oddělení též vyřizuje zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost a pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele nebo zániky při úmrtí.

 4. Žádáte zde o výpis z živnostenského rejstříku.

 5. Ohlašujete zde přerušení či znovuzahájení provozování živnosti.

Kdy mám jít na Kontrolní oddělení, které se nachází na zmíněné adrese v 1. patře?

 1. Z vlastní vůle — v případě, že máte potřebu podat podnět k prošetření, zda podnikatel dodržuje povinnosti uložené mu zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, nebo v případě, že si potřebujete ujasnit své povinnosti podnikatele ve vztahu ke kontrolujícím orgánům.

 2. Z vlastní vůle — pokud vykonáváte funkci odpovědného zástupce ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a hodláte oznámit živnostenskému úřadu, že jste výkon této funkce ukončili.

  Výše uvedené úkony lze učinit též písemně.

 3. Z moci úřední — ve všech případech, kdy jste předvoláni k podání vysvětlení, ke kontrole, ke svědecké výpovědi, k řízení o správním deliktu či k řízení o přestupku apod., přičemž patřičné poučení o následku vašeho nekonání (nedostavení se bez řádné omluvy) naleznete vždy v konkrétní písemnosti, kterou jste obdrželi.

 

Doporučení: zabezpečte si příjem písemností tak, abyste se o případném předvolání včas dozvěděli a mohli v dané věci jednat.

Vyvolávací systém

Na odboru živnostenském je instalován vyvolávací systém, který je k dispozici ve 2. a 3. patře budovy Lipanská 14.

Přepážky jsou rozmístěny takto: 2. patro — přepážky 1 — 5, 3. patro — přepážky 6 — 8.

Potom, co klient zvolí úkon a vytiskne si klientský lístek, bude přesměrován k právě volné přepážce.

 • V případě, že se klient nachází ve II. patře a je volán volnou přepážkou ve třetím patře, objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka nahoru např. 6 ↑, a klient se přesune k přepážce č. 6 ve třetím patře, kde bude obsloužen.

 • V případě, že se klient nachází ve třetím patře a bude volán volnou přepážkou ve druhém patře, objeví se na zobrazovací jednotce u čísla přepážky šipka dolů 3 ↓ a klient se přesune k přepážce č. 3 ve druhém patře, kde bude obsloužen.

 • Je možné využít rezervace času prostřednictvím rezervačního systému dostupného na webových stránkách.

 • Podání na odbor živnostenský lze učinit mimo osobní návštěvy též např. odesláním vyplněného formuláře z datové schránky podatele do datové schránky úřadu.

Další doporučené zdroje informací

Další doporučené zdroje informací pro OSVČ Další doporučené zdroje informací pro OSVČ

Login