Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
LEGENDA
  • Výbory a komise
Načítám...

Výbory

Výbor Datum konání
Výbor kontrolní 15. 3.2021 od 16:30 h — v terénu (sraz Vinohradská ul. - před budovou VZP)
pozvánka VK 2021-03-15 Pozvánka a předběžný program
Výbor finanční  
Výbor pro majetek
22. 3. 2021 od 17.00 h,
distančně — videokonference Microsoft Teams
22. 3., 26. 4., 24. 5., 28. 6., 30. 8., 4. 10.22. 11. 2021
Výbor pro výchovu a vzdělávání

10. 3. 2021 od 16.30 h
distančně — videokonference Microsoft Teams
Pozvánka VVV 2021-03-10 Pozvánka a předběžný program
Pozvánka VVV 2021-03-10 - návrh usneseníNávrh usnesení

Výbor pro územní rozvoj

23. 3. 2021 od 16.30 h

distančně — videokonference Microsoft Teams

 

Další předběžné termíny: 25. května, 22. června, 20. července, 14. září, 12. října, 16. listopadu 14. prosince 2021 vždy od 16.30 h


Pracovní verze programu zasedání výboru pro územní rozvoj ZMČ P3 je známa vždy 7 dní před samotným jednáním. V průběhu tohoto týdne je možno se obrátit na pracovníky OÚR a získat od nich aktuální verzi programu jednání. Během týdne před jednáním je totiž pracovní program ještě doplňován o další body.
Spojení: zdenekf@praha3.cz , martinab@praha3.cz , tomassl@praha3.cz , telefony: 222 116 147, 146 a 149. Rovněž je možno v tomto období (po telefonické dohodě) do podkladů nahlížet na pracovišti Lipanská 9,

5.podlaží.

Výbor pro dotační politiku

 

Komise

Komise Datum konání
Komise pro strategické plánování a participaci

Předběžné termíny jednání: 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 29. 7. 2021, vždy čtvrtky od 16:00

Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny  
Komise pro výchovu a vzdělávání  
Kulturní komise  
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

 

Komise pro sociální politiku

8. 3. 2021 od 16:30 h,
distančně — videokonference Microsoft Teams
pozvánka KSP 2021-03-08 Pozvánka a předběžný program

Další předběžné termíny: 29. 3. od 16:30, 3. 5. od 16:30, 14. 6. od 17:00

Bytová komise  
Komise životního prostředí 11. 3. 2021 od 16:30 h
distančně — videokonference Microsoft  Teams
pozvánka KŽP 2021-03-11 Pozvánka a předběžný program
Dopravní komise  
Komise pro sport  
Komise pro transparentnost a informatiku  
Redakční rada Radničních novin

23. března 2021 od 8 h
Kliknutím se připojíte ke schůzce (MS Teams),

pozvánka RRRN 27 - 2021-03-23 Pozvánka a předběžný program

25. března 2021 od 17 h

Kliknutím se připojíte ke schůzce (MS Teams)

pozvánka RRRN 28 - 2021-03-25 Pozvánka a předběžný program


23. dubna 2021 od 8 h, 27. dubna 2021 od 17 h,
25. května 2021 od 8 h, 27. května 2021 od 17 h,
22. června 2021 od  8 h,  24. června 2021 od 17 h, 24. srpna 2021 od 8 h, 26. srpna 2021 od 17 h, 21. září 2021 od 8 h, 23. září 2021 od 17 h, 22. října 2021 od 8 h, 26. října 2021 od 17 h, 23. listopadu 2021 od 8h, 25. listopadu 2021 od 17 h, 20. prosince 2021 od 8 h,  22. prosince 2021 od 17 h