Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
LEGENDA
  • Výbory a komise
Načítám...

Výbory

Výbor Datum konání
Výbor kontrolní

7. 12. 2020 od 17.30 h, Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7 Pozvánka VK 2020-12-07 Pozvánka a předběžný program

Výbor finanční

30. 11. 2020 od 17.00 h, distančně — videokonference Microsoft Teams  VF 2020-11-30  Pozvánka a předběžný program

Výbor pro majetek

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání

9. 12. 16.30—18.30, Lipanská 7, 301

Výbor pro územní rozvoj

8. 12. 2020 od 16.30 h, Lipanská 7, 3.patro, 301


Pracovní verze programu zasedání výboru pro územní rozvoj ZMČ P3 je známa vždy 7 dní před samotným jednáním. V průběhu tohoto týdne je možno se obrátit na pracovníky OÚR a získat od nich aktuální verzi programu jednání. Během týdne před jednáním je totiž pracovní program ještě doplňován o další body.
Spojení: zdenekf@praha3.cz , martinab@praha3.cz , tomassl@praha3.cz , telefony: 222 116 147, 146 a 149. Rovněž je možno v tomto období (po telefonické dohodě) do podkladů nahlížet na pracovišti Lipanská 9, 5.podlaží.

Výbor pro dotační politiku

 

Komise

Komise Datum konání
Komise pro strategické plánování a participaci 3. 12. 2020 od 16.00 h,
distančně — videokonference Microsoft Teams 
pozvánka KSP 2020-12-03 Pozvánka a předběžný program
Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny

2. 12. 2020 od 13.00 h,
distančně — videokonference Microsoft Teams  
pozvánka pro urbanismus 2020-12-02 Pozvánka a předběžný program

16. 12. 2020 od 13.00 h, Lipanská 7, 3. patro, č. 301

Komise pro výchovu a vzdělávání  
Kulturní komise

1. 12. 2020 od 17.00 h  distančně — videokonference MS Teams pozvánka KK - 2020-12-01 Pozvánka a předběžný program

Komise pro vedlejší hospodářskou činnost  

Komise pro sociální politiku

30. 11. 2020 od 16.30 h, 
distančně — videkonference Microsoft Teams
pozvánka KSP 2020-11-30  Pozvánka a předběžný program

Bytová komise 4. 12. 2020 od 16.00 h , kancelář č. 304, Lipanská 9 + distančně — videokonference Microsoft Teams
BK - 2020-12-04 Pozvánka a předběžný program
Komise životního prostředí

3. 12. 2020 od 16.30 h, distančně — videokonference Microsoft Teams
 pozvánka KŽP 2020-12-03 Pozvánka a předběžný program

Dopravní komise

2. 12. 2020 od 18.30 h, distančně — videokonference MS Teams pozvánka DK - 2020-12-02 Pozvánka a předběžný program

7. 12. 2020 od 17.00 h  distančně — videokonference Microsoft Teams

Komise pro sport  
Komise pro transparentnost a informatiku

17. 12. 2020 od 17.30 h, místo bude upřesněno

Redakční rada Radničních novin

17. 12. 2020 od 7:30, 21. 12. 2020 od 17:00

koná se v Lipanská 7, místnost č. 301, není-li uvedeno jinak