< >

July 2020

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
LEGENDA
  • Výbory a komise
Načítám...

Výbory

Výbor Datum konání
Výbor kontrolní 29. 06. 2020 od 17.00 hod. Lipanská 7, Praha 3
Pozvánka na VK 29.6.2020Pozvánka a předběžný program
Výbor finanční

 

Výbor pro majetek

2. 9., 14. 10. a 25. 11. 2020 vždy od 17.00 hodin v jednacím sále zastupitelstva, v 1. patře budovy radnice, Havlíčkovo nám. 9

Výbor pro výchovu a vzdělávání

25. 06. 2020 od 15.30 hod. ZŠ Chelčického 43/2614, Praha 3 ozvánka VVV 2020-06-25 Pozvánka a předběžný program

Výbor pro územní rozvoj

16. 6. 2020 od 16.30 hodin v sále Zastupitelstva, Havlíčkovo nám.
pozvánka-VUR-2020-06-18 Pozvánka a předběžný program

 

Pracovní verze programu zasedání výboru pro územní rozvoj ZMČ P3 je známa vždy 7 dní před samotným jednáním. V průběhu tohoto týdne je možno se obrátit na pracovníky OÚR a získat od nich aktuální verzi programu jednání. Během týdne před jednáním je totiž pracovní program ještě doplňován o další body.
Spojení: zdenekf@praha3.cz , martinab@praha3.cz , tomassl@praha3.cz , telefony: 222 116 147, 146 a 149. Rovněž je možno v tomto období (po telefonické dohodě) do podkladů nahlížet na pracovišti Lipanská 9, 5.podlaží.

Výbor pro dotační politiku

 

Komise

Komise Datum konání
Komise pro strategické plánování a participaci  
Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny

18. 6. 2020 od 13.00 hod. Lipanská 7, 3. patro, zasedací místnost č. 301
pozvánka pro urbanismus 2020-06-18 Pozvánka a předběžný program

Komise pro výchovu a vzdělávání  
Kulturní komise 9. 6. 2020 od 17.30 h, Lipanská 7, 3. patro, zasedací místnost č. 309.
pozvánka KK - 09-06-2020 Pozvánka a předběžný program
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost 30. 6. 2020 od 17:00 hod., Lipanská 7, místnost 301
VHČ 2020-06-30 Pozvánka a předběžný program

 

Komise pro sociální politiku

7. 9. 2020 od 17:00 h,  19. 10. 2020 a 30. 11. 2020 vždy od 16.30h, koná se v Lipanská 7, místnost č. 301, není-li uvedeno jinak

Bytová komise 15. 7. 2020 od 16:30 h, Lipanská 9, kancelář č. 304
10. jednání bytové komise Pozvánka a předběžný program
Komise životního prostředí 25. 6. 2020 od 16.30 hod. Havlíčkovo nám. 9, zasedací místnost č. 126 (sál
Zastupitelstva) pozvánka KŽP 2020-06-25Pozvánka a předběžný program
Dopravní komise

15. 6. 2020 od 17.00 h zasedací místnosti č. 301, Lipanská 7 (vchod z Lipanské 9)
pozvánka DK - 2020-06-15 Pozvánka a předběžný program

Komise pro sport  
Komise pro transparentnost a informatiku

30. 7. 2020 od 16:30 hod., Lipanská 7, č. 301
pozvánka KTI 2020-07-30 Pozvánka a předběžný program

Redakční rada Radničních novin

21. 8. 2020 od 7:30, 25. 8. 2020 od 17:00, 22. 9. 2020 od 7:30, 24. 9. 2020 od 17:00, 22. 10. 2020 od 7:30, 26. 10. 2020 od 16:30, 20. 11. 2020 od 7:30, 24. 11. 2020 od 17:00, 17. 12. 2020 od 7:30, 21. 12. 2020 od 17:00

  • koná se v Lipanská 7, místnost č. 301, není-li uvedeno jinak