Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Výbor pro územní rozvoj

předseda: Matěj Michalk Žaloudek, +420 773 779 403mzaloudek.matej@praha3.cz
místopředseda: Ondřej Elfmark
členové: David Tacl, Jiří Svrček, Alexander Bellu, Michal Papež, Miroslav Procházka, Antonín Svoboda, Tomáš Mikeska
tajemník: Zdeněk Fikar, +420 222 116 147fikar.zdenek@praha3.cz

Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej na e-mail podatelna@praha3.cz.


Termíny zasedání


Co děláme?

 • Výbor projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření Zastupitelstva k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy.

 • Projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření Zastupitelstva k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy.

 • Projednává a navrhuje Zastupitelstvu program rozvoje městské části.

 • Projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření Zastupitelstva k návrhu regulačního plánu nebo územní studie.

 • Projednává a navrhuje Radě stanoviska ke všem dokumentacím, kde bude městská část účastníkem územního nebo stavebního řízení.

 • Projednává a vyjadřuje se k rozvojovým lokalitám, projektům a programům.

 • Projednává a posuzuje urbanistické studie, generely a rozvojové studie.

 • Projednává a navrhuje Radě stanoviska k dokumentacím pro posouzení vlivu na životní prostředí.

 • Projednává a vyjadřuje se k řešení dopravní situace na území městské části.

 • Projednává a vyjadřuje se k navrženým investičním akcím.

 • Spravuje Fond obnovy a rozvoje.

 • Projednává podněty a návrhy, zaujímá k nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

 • Posuzuje žádosti o dotace týkající se oblasti památkové péče.

 

Zápisy z jednání

Archiv zápisů 2014—2018

Login