Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Komise pro sociální politiku

předseda: Nikol Marhounová, marhounova.nikol@praha3.cz
místopředseda: Martina Chmelová
členové: Lenka Klopcová, Ivo Denemark, Lýdie Říhová, Lucie Bogdanová, Marcela Novotná, Simona Techlová, Margita Brychtová
tajemník: Vladimír Beran, +420 222 116 488, beran.vladimir@praha3.cz

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej na e-mail podatelna@praha3.cz.


Termíny zasedání


Co děláme?

 • Komise doporučuje Radě návrhy krátkodobých opatření a dlouhodobé koncepce v oblasti zdravotní a sociální.

 • Projednává a posuzuje dostupnost a kvalitu sociální péče a služeb pro obyvatele městské části.

 • Projednává žádosti o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou a jejich zařazení do pořadníku.

 • Projednává problematiku domu s pečovatelskou službou a domů krátkodobého azylového bydlení a střednědobého bydlení.

 • Projednává žádosti seniorů o připojení na systém tísňového volání.

 • Sleduje činnost organizací a zařízení sociálních služeb, které městská část založila, zřídila nebo vlastní.

 • Projednává koncepci pro národnostní menšiny.

 • Projednává koncepci drogové problematiky.

 • Posuzuje žádosti o granty.

 • Projednává žádosti o pronájem nebytových prostor pro zřízení nestátních zdravotnických zařízení.

 • Projednává využití prostředků Fondu sociálního a zdravotního.

 • Projednává podněty a žádosti, zaujímá k nim stanoviska a iniciuje jejich řešení.

 

Zápisy z jednání

Archiv zápisů 2014—2018

Login