Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Závěrečné vyúčtování musí žadatelé o grant doložit do konce ledna

Do 31. ledna 2014 je třeba, aby žadatelé o grant doložili závěrečné vyučtování za předchozí rok. V opačném případě nebudou moci uchazeči o grant čerpat prostředky z pokladny třetí městské části. Zároveň třetí městská část vyhlašuje I. kolo grantů na podporu tělovýchovy a sportu MČ Praha 3 pro rok 2014.

Ve výzvě sportovním organizacím bude podpořeno 8 oblastí. Jedná se o příspěvky na provoz, podporu dětí a mládeže, podporu lokálních akcí, podporu sportu pro širokou veřejnost (masového sportu), příspěvky na nájmy tělovýchovných zařízení, příspěvky na výchovu a podporu trenérů, podporu handicapovaných sportovců, podporu významných sportovních akcí. Vyplněnou žádost (naleznete zde), včetně povinných příloh, prosím, zasílejte na adresu marcelap@praha 3.cz a v listinné podobě, podepsané  a opatřené razítkem, doručte do podatelny úřadu Městské části Praha 3 nejpozději do 12. února 2014 do 15.00 hodin.

 

Třetí městská část rozdělila granty ve výši 15, 4 milionu korun

Prostředky z městské pokladny získají přes dvě stovky projektů z oblasti kultury, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb i životního prostředí. Grantové řízení na rok 2014 probíhalo na základě upravených pravidel, které nově umožnily jednotlivcům i organizacím žádat kromě jednoletých také o dvouleté granty.

„Přidělování dvouletých grantů usnadní plánování činnosti organizací, a to jak díl­čích, tak i dlouhodobějších projektů. Cílem je, aby si žadatelé mohli rozložit rozpočtování na delší dobu,“ vysvětlil už dříve zástupce starostky Matěj Stropnický. Další novinkou je rovněž zkrácení grantového řízení, díky němuž mohli zastupitelé o přidělení prostředků rozhodnout ještě před koncem minulého roku.

Na základě těchto pravidel rada městské části schválila 9. prosince poskytnutí grantů do 50 000 Kč v celkové výši 963 500 Kč. Zastupitelstvo pak následně na svém posledním loňském zasedání 17. prosince odsouhlasilo přidělení jednoletých i dvouletých grantů nad 50 000 Kč ve výši 10, 2 mil. Kč, resp. 4,2 mil Kč. Celkem tak městská část v roce 2014 rozdělí finanční prostředky ve výši 13,3 mil. Kč. Dalších 2,1 mil. Kč pak budou moci žadatelé čerpat v roce 2015.

V rámci předem vypsaných témat podpoří třetí městská část oblast kultury částkou 5,4 milionu, projekty z oblasti výchovy a vzdělávání obdrží celkem 3,9 milionu, do oblasti sociální a zdravotní poputuje 3,2 milionu a na projekty, které se týkají životního prostředí je určeno 695 000 korun.

Všechny žádosti o grant městské části procházejí procesem dvoukolového posuzování, během něhož jsou nejprve jednotlivé projekty ohodnoceny a obodovány členy odborných komisí a následně pak i výborem pro správu grantového a podpůrného fondu, který schválení jednot­livých žádostí doporučuje radě městské části.

Úplný přehled grantů do 50 000 Kč, resp. nad 50 000 Kč viz přiložené dokumenty.

 

Kam poputují granty městské části Praha 3

Kultura

Jednou z organizací, která v grantovém řízení uspěla, je Klub přátel Žižkova, který letos oslaví už 52. výročí své existence. Na svou činnost v roce 2014 tak prostřednictvím jednoletého grantu získá celkem 130 000 korun. Celkem 200 000 korun městská část pošle Tapatanu – ostrovu čtení a her na podporu čtenářských dovedností dětí a mládeže. Dalších 200 000 korun z městské pokladny pak získá třeba také kino Aero, které s jejich pomocí zajistí realizaci projektu Aeroškola 2014, jehož součástí budou animační kurzy pro děti i dospělé, letní i příměstské tábory a různé didaktické materiály.

 Výchova a vzdělávání

Významná částka poputuje z městské pokladny také na projekty zaměřené především na děti a jejich rodiče. Celkem 650 000 korun tak například obdrží rodinné a komunitní centrum Paleček, které bude s jejich pomocí zajišťovat odborné, vzdělávací, tréninkové a podpůrné služby pro rodinu, částku 500 000 korun pak formou dvouletého grantu obdrží na realizaci programů pro rodiče s dětmi sdružení Nová Trojka. Dalších 300 000 korun získá sdružení My Aktivity na zajištění provozu rodinného klubu Ulitka.

Sociálně-zdravotní oblast

Finanční podpora letos směřuje také k projektům poskytujícím sociální a zdravotní služby. Částka 400 000 korun poputuje do občanského sdružení REMEDIUM na zajištění programů a kurzů pro seniory z Prahy 3. Celkem 550 000 korun pak například na realizaci 20. ročníku Festivalu integrace Slunce obdrží sdružení SUKUS a 300 000 korun pošle městská část na provoz v roce 2014 centru pro ženy s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP.

Životní prostředí

Stranou letos nezůstala ani oblast životního prostředí. 50 000 korun z městské pokladny tak například na vybudování nové komunitní zahrady získá občanské sdružení Husitské centrum, celkem 40 000 pak poputuje na zajištění provozu centra Českého svazu ochránců přírody Koniklec a 120 000 získá sdružení Arnika na přípravu a realizaci souboru zábavných hodin s ekologií pro žáky druhého stupně ZŠ a středních škol v Praze 3.

 Poznámka: Uvedené příklady představují výběr z více než dvou set projektů, které MČ Praha prostřednictvím grantů podpoří. Jejich kompletní přehled viz přiložené dokumenty.

Výpis všech článků

Další zprávy

sebeobrana

Kurzy sebeobrany zdarma pro ženy, dívky a seniory

03. 01. 2014
stromek_web

Odložené vánoční stromky dávejte vedle nádob na směsný odpad

03. 01. 2014
IMG_3266

Tři králové zavítali na žižkovskou radnici

06. 01. 2014
Další zprávy
Login