Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Žádný Divoký Žižkov, na Trojce je stále bezpečněji

Kriminalita hlavního města soustavně klesá a Praha 3 není výjimkou. K poklesu trestné činnosti letos přispělo i vyhlášení nouzového stavu.

Padající strom dělá více hluku než rostoucí les. Stejně tak zprávy na sociálních sítích o přestřelkách, přepadeních a vloupačkách, které mohou budit falešné obavy o bezpečnost na Praze 3. Skutečná čísla ovšem ukazují pravý opak: trestných činů ubývá, kriminalita se mění a místo krádeží spíš městskou část trápí rušení nočního klidu a znečišťování ulic.

Podle policejních statistik je Praha rok od roku bezpečnější a tento trend se dlouhodobě projevuje i v městské části Praha 3. Přehledně to znázorňuje projekt Mapakriminality.cz, za kterým stojí Otevřená společnost ve spolupráci s Policií ČR. Mapa srovnává jednotlivé oblasti na základě tzv. indexu kriminality (poměr počtu trestných činů na 10 000 obyvatel) a zprostředkovává vývoj situace za posledních sedm let pro odbornou i laickou veřejnost. Prahu 3 mají statistiky obvodní policie rozdělenou na dvě oblasti — Žižkov a Jarov — a jejich index kriminality je v porovnání se zbytkem metropole průměrný.

Kromě roku 2019, ve kterém se údaj nárazově zvýšil zhruba o 2 %, sledujeme soustavné snižování kriminality na území Prahy 3. To se promítá i do statistik první poloviny letošního roku, kdy se čísla opět vrátila do standardního, asi sedmiprocentního meziročního poklesu. Konkrétně v roce 2019 bylo na území Prahy 3 zjištěno celkem 2574 trestných činů a z toho jich bylo objasněno 24 %. Třetí městská část má tak stále nejvyšší objasněnost trestné činnosti v rámci hlavního města Prahy.

Trestná činnost na P3Žižkov se svými bary, restauracemi a cizinci má podle očekávání o něco vyšší celkový index kriminality než Jarov, vykazuje ale podstatně méně případů řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. U výroby, držení a distribuce drog je Žižkov s indexem 7,5 za rok 2019 stále na vyšších příčkách v porovnání s ostatními městskými částmi, i v této oblasti však sledujeme značný sestupný trend: počet případů nedovolené výroby, držení a distribuce drog se na Žižkově v posledních letech snížil na čtvrtinu (ze 135 případů v roce 2016 na 31 případů v roce 2019). Za posledních sedm let také výrazně klesá počet odcizených automobilů a vykradených bytů. Převládající typ trestné činnosti se celkově mění, namísto dřívějších krádeží a vloupání se Trojka v současné době častěji potýká s hlukem v ulicích a znečišťováním veřejného prostoru. Problematickým tématem nadále zůstává vyšší počet lidí bez domova, kteří našli útočiště v ulicích a parcích Prahy 3. Těm ale nelze přikládat podíl na celkové trestné činnosti.

Co ale můžeme s křivkou vývoje kriminality spojit téměř stoprocentně, je vyhlášení nouzového stavu v prvním pololetí letošního roku. Navzdory poplašným fake news o narůstající trestné činnosti klesla v březnu kriminalita meziročně o čtvrtinu, v dubnu o třetinu a v květnu zhruba o sedm procent. V tiskové zprávě to po skončení nouzového stavu uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Pokles se podle něj týkal téměř všech sledovaných oblastí, nejvíc se projevil u trestných činů spojených s venkovním pohybem osob. „Pokud jde o městskou část Praha 3, snížil se podle místních kolegů v prvních týdnech nouzového stavu počet vykradených vozů v okolí Žižkova dokonce až o padesát procent,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčková. Toto období místní policie eviduje jako výrazně klidnější. Většina lidí zůstala doma, takže pochopitelně ubylo krádeží a vloupání. Na přesné vyhodnocení vývoje jednotlivých druhů trestné činnosti ve vztahu k mimořádným opatřením je však ještě brzy.

Optimisticky klesajícímu trendu trestné činnosti se ale nejen na Praze 3 vymyká jedna oblast, která naopak rapidně roste každým rokem, a tou je kyberkriminalita. Policejní prezidium ČR už v letošním roce eviduje asi 10% nárůst nápadu trestné činnosti spadající do oblasti počítačové kriminality, ve druhém kvartálu dokonce 12%. Podle mluvčího Moravce nejsou tato čísla překvapivá a spíše než koronakrize se na nich podepsalo personální posílení policejních útvarů zabývajících se vyhledáváním v internetovém prostředí a celospolečenský fenomén přesunu obchodu a agend do virtuálního prostředí. Pokud bychom tedy rádi viděli víc policistů a kamerových systémů v ulicích, „nainstalujme“ si je na prvním místě do našich elektronických zařízení a buďme v internetové džungli opatrní.

Text: Anežka Hesová

Sdílet:

Mgr. Anežka Hesová

29. 09. 2020

Login