Oddělení technické

vedoucí oddělení: Karel Reichart

tel. 222 116 360
e-mail Reichart.Karel@praha3.cz

Petr Voříšek

tel. 222 116 378
e-mail Vorisek.Petr@praha3.cz

Tomáš Eichler

tel. 222 116 311
e-mail Eichler.Tomas@praha3.cz