Adresa oddělení: Havlíčkovo nám. 9, nová budova 1. patro

Vedoucí oddělení: Milena Dreveňáková

tel. 222 116 320
e-mail Drevenakova.Milena@praha3.cz

Oddělení vede účetnictví městské části Praha 3, metodicky usměrňuje účetnictví u všech podřízených organizací, zajišťuje platební a účetní styk. Vede účetní evidenci závazků a pohledávek.


Elena Danihelková
účetní

tel. 222 116 323
e-mail Danihelkova.Elena@praha3.cz

Miroslava Freyová
účetní

tel. 222 116 322
e-mail Freyova.Miroslava@praha3.cz

Lenka Hovádková, DiS.
účetní

tel. 222 116 329
e-mail Hovadkova.Lenka@praha3.cz

Marcela Nováková
účetní

tel. 222 116 328
e-mail Novakova.Marcela@praha3.cz

Dana Břichnáčová
účetní

tel. 222 116 327
e-mail Brichnacova.Dana@praha3.cz

Lenka Peprníčková
účetní

tel. 222 116 321
e-mail Peprnickova.Lenka@praha3.cz

Věra Kadlecová
účetní

tel. 222 116 356
e-mail Kadlecova.Vera@praha3.cz

Věra Špáková
pokladní

tel. 222 116 214
e-mail Spakova.Vera@praha3.cz

Milan Kohout
pokladní

tel. 222 116 214
e-mail kohout.milan@praha3.cz

Ivana Wildtová
účetní

tel. 222 116 243
e-mail wildtova.ivana@praha3.cz