Adresa oddělení: Havlíčkovo nám. 9, nová budova 1. patro

Vedoucí oddělení: Milena Dreveňáková

tel. 222 116 320
e-mail milenad@praha3.cz

Oddělení vede účetnictví městské části Praha 3, metodicky usměrňuje účetnictví u všech podřízených organizací, zajišťuje platební a účetní styk. Vede účetní evidenci závazků a pohledávek.


Elena Danihelková
účetní

tel. 222 116 323
e-mail elenad@praha3.cz

Miroslava Freyová
účetní

tel. 222 116 322
e-mail miroslavaf@praha3.cz

Lenka Hovádková, DiS.
účetní

tel. 222 116 329
e-mail lenkaho@praha3.cz

Marcela Nováková
účetní

tel. 222 116 328
e-mail marcelan@praha3.cz

Dana Břichnáčová
účetní

tel. 222 116 327
e-mail danab@praha3.cz

Lenka Peprníčková
účetní

tel. 222 116 321
e-mail lenkap@praha3.cz

Věra Kadlecová
účetní

tel. 222 116 356
e-mail verakad@praha3.cz

Irena Karpíšková
účetní

tel. 222 116 243
e-mail karpiskova.irena@praha3.cz

Věra Špáková
pokladní

tel. 222 116 214
fax 222 116 292
e-mail verask@praha3.cz

Milan Kouhout
pokladní

tel. 222 116 214
fax 222 116 292
e-mail Milan Kouhout