Lipanská 11, 2. patro


Oddělení sestavuje rozpočet městské části Praha 3 a závěrečný účet městské části Praha 3, metodicky řídí, koordinuje a kontroluje rozpočtové hospodaření městské části Praha 3 a podřízených organizací, zabezpečuje hospodaření účelových fondů a zabezpečuje financování z účelových fondů.

Vedoucí oddělení: Ing. Hana Poláková
 

tel. 222 116 346
e-mail polakova.hana@praha3.cz

Gabriela Vacková
referentka

tel. 222 116 347
e-mail vackova.gabriela@praha3.cz

Andrea Ekrtová, DiS.
referentka

tel. 222 116 347
e-mail Ekrtova.Andrea@praha3.cz

Ing. Daniel Žák
referent

tel. 222 116 343
e-mail zak.daniel@praha3.cz