Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Oddělení dotací

Dotace poskytované MČ Praha 3

 • spravuje agendu žádostí o dotace poskytovaných ze strany MČ Praha 3

 • vede evidenci žádostí o dotace

 • kontroluje formální stránku žádostí

 • spolupracuje s IT podporou při správě dotačního softwaru (např. edituje údaje, aktualizuje programy a kritéria, spravuje uživatelské účty apod.)

 • spolupracuje s dalšími komisemi a výbory MČ Praha 3 a poskytuje jim informace o dotačních žádostech

 • poskytuje žadatelům metodickou, technickou a administrativní podporu při vyplňování žádostí

 • v případě zájmu organizuje semináře pro žadatele o dotace, příp. i pro hodnotitele

 • po odsouhlasení Výborem pro dotační politiku připravuje aktualizaci dotačních zásad a programů pro jednání RMČ a ZMČ

 • připravuje podklady pro jednání Výboru pro dotační politiku, RMČ a ZMČ

 • připravuje a rozesílá žadatelům písemné vyrozumění o přidělení či nepřidělení dotace

 • připravuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, zajišťuje podpisy obou smluvních stran, zajišťuje zveřejnění smluv v registru smluv a v registru de minimis

 • zajišťuje vyplacení poskytnutých dotací

 • provádí kontrolu vyúčtování dotací


Účelové fondy

 • zodpovídá za správnost provedení financování z účelových peněžních fondů MČ Praha 3

 • realizuje usnesení RMČ a ZMČ, týkající se jednotlivých účelových peněžních fondů, pokud z nich vyplývá úkol pro OE

 • provádí a zodpovídá za převody finančních prostředků z účelových peněžních fondů

 • sleduje splátky návratných finančních výpomocí a bezúročných zápůjček z rozpočtu MČ Praha 3, resp. z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 a zodpovídá za vymáhání pohledávek

 • připravuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu MČ P3 prostřednictvím Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 3 na základě usnesení RMČ a ZMČ


Dotace přijímané MČ Praha 3

 • aktivně vyhledává dotační příležitosti pro městskou část

 • zajišťuje zpracování dotačních žádostí pro městskou část

 • vede evidenci dotačních žádostí podaných městskou částí

 • administrativně zajišťuje veškeré náležitosti spojené s realizací dotačních projektů

 • průběžně sleduje a podílí se na realizaci dotačních projektů

Realizované projekty

Projekty financované Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 — Integrovaný regionální operační program

logolink EU MMR IROP


Projekty spolufinancované Evropskou unií z fondu Next Generation EU:

logolink EU Next Generation


Projekty spolufinancované Evropskou unií z fondu Next Generation EU:

logolink EU Next Generation - dum tance


Projekty spolufinancované Evropskou unií

logolink Spolufinancováno EU - Obnova stromořadí

Kontakty

1
Ing. Daniel Žák
vedoucí oddělení dotací
zástupce vedoucího odboru

Lipanská 11/389
č. kanceláře 203
Viktor Čahoj
referent oddělení dotací

Lipanská 11/389
č. kanceláře 201
Mgr. Alena Gotmanovová
referent oddělení dotací

Lipanská 11/389
č. kanceláře 201
Login