Adresa oddělení: Seifertova 51

vedoucí oddělení: Václav Sedlák

tel. 222 116 412
e-mail sedlak.vaclav@praha3.cz
č. dveří 5

V souladu s vládními nařízeními od středy 17. února 2021:  

Úřední hodiny
pondělí 8—12 h 13—17 h
středa
8—12 h
13—17 h

mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě.


Zde je možno vyřídit:

 • povolení zvláštního užívání místních komunikací – chodníků k umístění stavebních záborů, ochranných a pracovních lešení, kontejnerů, skládek materiálu, výkopových prací, reklamních poutačů, výstavky zboží, předzahrádky, kulturních akcí, sportovních akcí  apod.
 • povolení zvláštního užívání místních komunikací ke zřízení vyhrazených parkovišť
 • povolení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • povolení uzavírky a objížďky na místních komunikacích
 • povoluje zřízení připojení na místní komunikaci
 • splnění ohlašovací povinností k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 • další povolení daná do působnosti silničního správního úřadu zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (uzavírky komunikace)
  Informace k žádosti naleznete zde

Činnosti jsou vykonávány na všech komunikacích s výjimkou komunikací patřících tzv. vybrané komunikační sítě – jejich seznam naleznete zde:http://doprava.praha-mesto.cz/(uxrnmf5544ltch55utvb5y55)/zdroj.aspx?typ=2&Id=66588&sh=1359053400


referenti:

Vlastimil Černý

tel. 222 116 454
e-mail Cerny.Vlastimil@praha3.cz
č. dveří 6

Bc. Erik Lochman

tel. 222 116 482
e-mail Lochman.Erik@praha3.cz
č. dveří 6

Miroslav Peleška

tel. 222-116-413
e-mail peleska.miroslav@praha3.cz
č. dveří 5