Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Phép kinh doanh

Thông tin thời sự nhất về kinh doanh theo giấy phép kinh doanh kể cả các quy định pháp luật, cố vấn và các chương trình khác nhau để ủng hộ người kinh doanh cá thể, bạn có thể tìm thấy trên các trang Bộ công thương.

Tôi phải cần những gì?

 • Tự chủ và thanh liêm.

 • Thẻ chứng minh nhân dân

 • Chứng minh năng lực chuyên môn hoặc năng lực đặc biệt trong trường hợp giao dịch thủ công, ràng buộc và được cấp phép

 • Tiền mặt để trả phí tại chỗ, hoặc thẻ thanh toán tại quầy thu tiền của uỷ ban.

Tôi sẽ thông báo ở đâu?

Trực tiếp

 • Bạn có thể thông báo ở bất kỳ điểm đăng ký trung tâm (CRM) nào của phòng kinh doanh.

 • Nếu bạn nộp đơn thông qua dịch vụ Czech POINT bạn sẽ phải trả thêm phí 50,- Kč.


2icon-upozorneni1-blackKhả năng giải quyết thủ tục trực tiếp tại quầy bị giới hạn với tổng số 40 người mỗi ngày do thiếu nhân viên.

Khi nộp trực tiếp tại quầy, bạn hãy sử dụng hệ thống phiếu xếp hàng chờ (chúng tôi xử lý một lần nộp cho một phiếu chờ).

Phát phiếu chờ trong ngày hành chính sẽ kết thúc khi hết tổng số lượng đơn giải quyết hoặc vào lúc 17 giờ.


Điện tử

Phải mất bao lâu?

Đăng bạ trích lục kinh doanh chúng tôi sẽ thực hiện và cấp trích lục trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn nộp.

Thương mại theo nghĩa của Chương 2 của Đạo luật cấp phép thương mại là một hoạt động có hệ thống được thực hiện một cách độc lập, chính danh, tự chịu trách nhiệm, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận và theo các điều kiện do Đạo luật cấp phép thương mại quy định.

Các hoạt động được liệt kê trong chương 3 của Đạo luật cấp phép thương mại không phải là giao dịch và không thể lấy giấy phép thương mại cho các hoạt động được liệt kê ở đây.

Phòng Cấp phép thương mại bao gồm hai bộ phận, đó là Phòng Hành chính và Trích lục thương mại (đăng ký ngành nghề, đơn xin nhượng quyền, thông báo thay đổi, trích xuất từ ​​Sổ đăng ký thương mại và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nông nghiệp) và Phòng kiểm soát (hoạt động thanh tra thương mại, tội nhẹ và các thủ tục hành chính liên quan đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt, đình chỉ và thu hồi giấy phép thương mại).

Khi nào tôi phải lên phòng hành chính và trích lục thương mại trên lầu 2 và lầu 3?

 1. Tại phòng này bạn có thể đăng ký phép kinh doanh hay nộp đơn nhượng quyền.

 2. Tiếp theo, nơi đây bạn có thể đăng ký các thay đổi và bổ sung liên quan đến dữ liệu và giấy tờ để đăng ký thương mại và trước 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Điều này không có giá trị, nếu như đấy là sự thay đổi và bổ sung được ghi trong sổ đăng ký cơ bản, trích lục thương mại hay hệ thống thông tin đăng ký dân số.

 3. Phòng hành chính cũng xử lý việc thu hồi giấy phép thương mại theo yêu cầu của mình và việc tiếp tục kinh doanh trong trường hợp doanh nhân chết hoặc chấm dứt hoạt động trong trường hợp qua đời.

 4. Nơi đây bạn cũng có thể yêu cầu cấp trích lục giấy phép thương mại.

 5. Nơi đây bạn cũng có thể đăng ký tạm dừng hay nối lại hoạt động thương mại.

Khi nào tôi phải lên phòng kiểm soát trên lầu 1?

 1. Tự nguyện - nếu bạn cần nộp đơn khiếu nại để điều tra xem liệu doanh nhân có tuân thủ các nghĩa vụ áp đặt đối với anh ta theo Đạo luật số 455/1991, về Cấp phép thương mại và các quy định liên quan đến kinh doanh hay không, hoặc nếu bạn cần làm rõ nghĩa vụ của bạn là doanh nhân trong mối quan hệ với các cơ quan kiểm soát.

 2. Tự nguyện – nếu bạn thực hiện chức năng của người bảo lãnh theo nghĩa của chương 11 của Đạo luật số 455/1991, về Cấp phép thương mại, và bạn có ý định thông báo cho Văn phòng cấp phép thương mại rằng bạn đã chấm dứt thực hiện chức năng bảo lãnh này.

Những việc nêu trên bạn cũng có thể thực hiện bằng văn bản.

 1. Chính thức - trong mọi trường hợp bạn được triệu tập để giải thích, kiểm tra, trình bày nhân chứng, thủ tục hành chính hoặc hành vi sai trái, v.v., với các hướng dẫn thích hợp về hậu quả của việc bạn không thực hiện (không xuất hiện mà không có sự xin lỗi) luôn có thể được tìm thấy trong tài liệu cụ thể mà bạn đã nhận được.

Khuyến nghị: bạn hãy đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được tài liệu để bạn có thể biết kịp thời về bất kỳ lệnh triệu tập nào và bạn có thể giải quyết vấn đề.

Hệ thống gọi số

Tại phòng thương mại có lắp hệ thống gọi số trên lầu 2 và lầu 3 toà nhà Lipanská 14.

Các cửa tiếp được đặt như sau: lầu 2 gồm các cửa số 1-5, lầu 3 gồm các cửa 6-8.

Sau khi khách hàng chọn việc mình cần và in phiếu khách hàng và sẽ được chuyển hướng tới cửa đang trống.

 • Nếu khách hàng đang ở lầu 2 và được gọi bởi một cửa đang trống trên lầu ba, một mũi tên lên xuất hiện bên cạnh số quầy trên thiết bị hiển thị, ví dụ: 6 ↑, và khách hàng sẽ di chuyển đến quầy số 6 trên lầu ba và sẽ được phục vụ .

 • Nếu khách hàng đang ở lầu 3 và được gọi đến cửa trống ở lầu 2, sẽ xuất hiện một mũi tên xuống 3↓ xuất hiện bên cạnh số quầy trên thiết bị hiển thị và khách hàng sẽ di chuyển đến cửa số 3 trên lầu 2 và sẽ được phục vụ.

 • Cũng có thể sử dụng đặt lịch thông qua hệ thống đặt lịch có trên các trang website.

 • Nộp cho phòng thương mại thì có thể không cần đến trực tiếp ví dụ gửi mẫu đã điền từ hộp dữ liệu điện tử người gửi đến hộp dữ liệu điện tử của uỷ ban.

Địa chỉ, điện thoại, giờ hành chính

nơi làm việc: Lipanská 14, Praha 3
Phòng hành chính và trích lục kinh doanh được đặt ở lầu 2 và lầu 3 - tel. +420 222 116 417
Phòng kiểm tra được đặt ở lầu 1 - tel. +420 222 116 424

Giờ hành chính

Bạn hãy hẹn lịch

Login