Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Sociální dávky a sociální činnost

Náš úřad sociální dávky nevyplácí, ale můžeme Vám pomoci s jejich vyřízením.

Oddělení sociální práce

Poskytuje tyto služby:

 • Poradenství a pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům

 • Poradenství a pomoc rodině s postiženým dítětem

 • Poradenství a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

 • Poradenství a pomoc osobám žijícím rizikovým způsobem života

 • Poradenství a pomoc obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 • Poradenství a pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení

 • Poradenství a pomoc nezaměstnaným

 • Poradenství a pomoc osobám s materiálními problémy

 • Poradenství a pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody

 • Vyřízení žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

 • Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

 • Vyřízení žádosti o připojení na systém tísňového volání AREION

 • Ombudsman pro seniory

 • Veřejný opatrovník (vykonává opatrovnictví osobám zbaveným či omezeným ve způsobilosti k právním úkonům, v rozsahu stanoveném soudem, přijímá poznatky o občanech s nestandardním chováním a jednáním a činí příslušná opatření)

 • Vydání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, tj. držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Poskytuje poradenství a součinnost při řešení následujících životních situací:

 • Oznámení podezření na týrání nebo zanedbávání dětí, nedostatečnou péči rodičů

 • Rozvod a svěření dítěte do péče

 • Stanovení nebo zvýšení výživného na dítě

 • Zamezení styku s dítětem

 • Těžká životní situace rodiny s dětmi, ztráta bydlení

 • Domácí násilí, kdy obětí jsou rodič nebo nezletilé dítě

 • Výchovné problémy s dítětem

 • Problémy s drogami u dětí

 • Osvojení dítěte

 • Pěstounské péče

 • Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • Poskytnutí vzorů na podání návrhů k soudu

Sociálně právní ochrana je bezplatná a je poskytována všem dětem do jejich 18 let věku.

Oddělení prevence a metodické podpory

Poskytuje tyto služby:

 • Rodinách s dětmi vykonává sociální práci u osob v hmotné nouzi

 • Podílí se na řešení otázky národnostních menšin, etnik a multikulturalismu (poradce pro národnostní menšiny a cizince – Mgr. Radka Nováčková, DiS., kancelář č. 210

 • Koordinuje prevenci kriminality

 • Podílí se na realizaci protidrogové politiky

 • Zajišťuje realizaci projektů a akcí v sociální oblasti

 • Zajišťuje a organizuje rozvoj sociálních a návazných služeb metodou komunitního plánování

 • Provádí terénní sociální práci v přirozeném prostředí u seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním

 • Zprostředkovává sociální a další podpůrné služby pro neformální pečující

Adresa, telefon, úřední hodiny

Seifertova 51, Praha 3, 2. a 4. patro

Úřední hodiny

Další důležité odkazy

Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení pro Prahu 3:

Olšanská 3, Praha 3
+420 244 012 111
posta.xa@cssz.cz

 • Vyřizuje žádosti o pojistné dávky důchodového pojištění (důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké, sirotčí, pozůstalostní)

 • Spravuje agendu odvodů plateb na sociální pojištění zaměstnanců zaměstnavatelů se sídlem v Praze 3, osob samostatně výdělečně činných, osob dobrovolně pojištěných

Kontaktní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 8:

Trojská 13a, 182 00 Praha 8
+420 283 104 111

 • Vyplácí dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství)


Úřad práce ČR

Krajská pobočka ÚP ČR pro hlavní město Praha
Domažlická 1139/11, 130 00 Praha 3
+420 800 77 99 00

Úřad práce ČR


Kontaktní pracoviště Praha 2 a 3 (pro Prahu 1, 2 a 3):

 

Login