Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Parkovací oprávnění

Musím mít parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění umožňuje obyvatelům Prahy 3 (rezidentům), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonentům), parkovat v zóně placeného stání (ZPS) za paušální poplatek neomezeně dlouho.

3icon-upozorneni1-redVydáním povolení k parkování nevzniká nárok na parkovací místo.

Co je zóna placeného stání?

Na území Prahy 3 jsou dva druhy zóny placeného stání (ZPS) — modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací, zřizovatelem hlavní město Praha.

Provozní doba

 • Provozní doba celé zóny placeného stání na Praze 3 je od neděle 17 h do pátku 17 h. Mimo provozní dobu a čas od 6 do 8 h není parkování v zóně regulováno.

Modrá zóna

 • V modré zóně, vyhrazené pro rezidenty a abonenty, mohou bez omezení parkovat pouze osoby s platným parkovacím oprávněním. Využít ji mohou také návštěvníci, avšak maximálně na 3 hodiny, a to po platbě přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny. V modré zóně nejsou umístěny parkovací automaty.

Fialová zóna

 • Fialová zóna je určená pro tzv. smíšené parkování. Osoby s platným parkovacím oprávněním parkují ve fialové zóně bez omezení. Návštěvníci tu mohou parkovat maximálně 24 hodin, a to po platbě v parkovacím automatu nebo přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

Parkovací automaty

 • Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně parkování a způsobu zadávání parkovací relace. Lístek z parkovacího automatu obsahuje oblast, datum platby, čas platnosti, kód parkovací relace, registrační značku a cenu za stání vozidla. Slouží pouze jako doklad o zaplacení a není nutné jej umísťovat do vozidla.

Virtuální parkovací hodiny (VPH)

 • Aplikace Virtuální parkovací hodiny umožňuje provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání v modré zóně bez použití parkovacího automatu, a to po dobu až tří hodin. VPH jsou jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v modré zóně zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání, vykládky či nakládky.

Jak získám parkovací oprávnění?

Nové parkovací oprávnění i prodloužení toho stávajícího vyřídíte:

Co potřebuji?

Metodika výdeje parkovacích oprávnění pro veřejnost


Jsem rezident s vlastním vozidlem

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Technický průkaz (velký TP nebo osvědčení o registraci), kde je žadatel vlastníkem vozu.

Jsem rezident s vozidlem ve společném jmění manželů

 • Prohlášení manželů o společném jmění, ve kterém bude uvedeno, že předmětné vozidlo bylo pořízeno v době trvání manželství a nebylo ze SJM vyňato.

 • Toto prohlášení podepíšete na výdejně, kde její pracovník ověří totožnost oprávněných osob. Jinak potřebujete ověřený podpis nepřítomné osoby.

 • Doklady totožnosti.

 • Oddací list.

 • Originál velkého technického průkazu vozidla.


Jsem rezident s vlastním vozidlem, se kterým podnikám

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Technický průkaz (velký TP), kde je žadatel vlastníkem.

 • Doklad právního vztahu k vozidlu, tedy vlastnictví, úvěru, leasingu nebo dlouhodobého pronájmu.


Jsem rezident s vlastním vozidlem na finanční leasing nebo úvěr

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Kopii velkého technického průkazu, kde je žadatel provozovatelem.

 • Osvědčení o registraci  vozu.

 • Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu.


Jsem rezident s vlastním vozidlem na operativní leasing

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.
 • Osvědčení o registraci vozu.
 • Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, kterou jste uzavřeli minimálně na 3 měsíce.

Jsem rezident s vozidlem z autopůjčovny

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Nájemní smlouvu z autopůjčovny, která je minimálně na 3 měsíce.

 • Osvědčení o registraci vozu, v případě pronájmu od OSVČ předložíte kopii velkého technického průkazu.

 • Pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla.


Jsem rezident a mám vozidlo od zaměstnavatele k soukromému užívání

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy.

 • Vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti.


Jsem rezident, člen orgánu právnické osoby (jednatel), který využívá vozidlo pro soukromé účely

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy.

 • Vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti.


Jsem rezident, který má vozidlo svěřené od zahraničního zaměstnavatele

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Technický průkaz vozidla.

 • Prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a potvrzuje svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely. Musí být podepsané statutárním zástupcem.

 • Výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele starší ne více než 6 měsíců.


Jsem rezident, který má vozidlo svěřené od zaměstnavatele pouze pro služební účely

 • Týká si situace, kdy je držitelem i žadatelem o parkovací oprávnění firma.

 • Prohlášení zaměstnavatele, že vozidlo je určeno pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti apod.

 • Osvědčení o registraci, kde je firma vlastníkem. Je-li vozidlo na leasing či úvěr, musí být tyto údaje zapsané v prohlášení zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem. V prohlášení bude uvedeno, že zaměstnanec má trvalý pobyt na Praze 3. 


Jsem abonent, který na Praze 3 vlastní nemovitost

 • Občanský průkaz, v případě firmy je nutný originál osvědčení o registraci nebo živnostenský list.

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel vlastníkem.


Patří mi firma sídlící na Praze 3

 • Obchodní rejstřík nebo živnostenský list.

 • Technický průkaz, kde je firma vlastníkem. V případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ doložíte čestné prohlášení, že je vozidlo provozováno za účelem podnikání.

 • Je-li vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, doložíte vedle platby silniční daně i nájemní smlouvu a osvědčení o registraci vozu.

 • Je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doložíte úvěrovou nebo leasingovou smlouvu, kopii technického průkazu a osvědčení o registraci vozu.


Patří mi firma, která má provozovnu na Praze 3


Jsem řemeslník

 • Doklad o zakázce, např. smlouvu o dílo nebo objednávku pro klienta na Praze 3.

 • Občanský průkaz.

 • Oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, jednotliví zástupci si sami mění SPZ/RZ přes portálový účet.

 • Pokud doložíte technický průkaz se zapsaným IČ, máte nárok na parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonenty.

 

Co mám dělat při změně auta nebo registrační značky?

K novému vozu vám vydáme oprávnění na zbylé období. Stačí, když prokážete vztah k vozu podle konkrétní situace uvedené v předchozím přehledu. Změna stojí 100 Kč.

Co mám dělat při změně trvalého pobytu, když mám platné parkovací oprávnění na jiné městské části?

Pokud máte platné parkovací oprávnění na původním místě trvalého pobytu, pak je nutné toto oprávnění nejprve ukončit tam, poté je možno požádat o vydání parkovacího oprávnění v místě nového trvalého pobytu. Nelze mít na registrační značku vozidla současně dvě rezidentní parkovací oprávnění.

Co mám dělat při zapůjčení náhradního vozidla?

Pro náhradní vůz vám vydáme dočasné parkovací oprávnění na dobu opravy původního vozidla. Podmínkou je doložení zakázkového listu ze servisu s předpokládanou dobou opravy, osvědčení o registraci zapůjčeného vozu a smlouvu o zapůjčení. Manipulační poplatek je 100 Kč.

Jak je to s oprávněním pro imobilní osoby?

Na parkovací oprávnění mají nárok osoby blízké, které pečují o imobilního rezidenta, rezidenta staršího 80 let nebo rezidenta, který je tělesně těžce postižený. Stačí vám vyplněná žádost o výjimku a občanský průkaz, technický průkaz, rodný list či jiný doklad příbuzenského vztahu s žadatelem. Pokud neexistuje příbuzenský vztah, doložíte potvrzení z Úřadu práce, případně průkaz ZTP.

Výjimku vám vydáme až na 3 vozidla na konkrétních 5 úseků parkovacích zón Prahy 3. Cena za roční parkovací oprávnění je 180 Kč. V případě, že parkovací oprávnění vyřizuje zmocněnec, doloží také plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud budete mít občanský průkaz nebo cestovní pas zmocnitele, plná moc nemusí být úředně ověřená.

místa vyhrazená pro invalidy

Co když chci parkovací oprávnění pro elektromobil?

Parkovací oprávnění pro elektromobily obdržíte ve výdejně MHMP po předchozí domluvě na čísle +420 236 002 138.

Kolik zaplatím?

ceník ZPS pro rezidenty


ceník ZPS pro abonenty

Adresa, telefony, úřední hodiny

Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3 (prostory Infocentra), tel. +420 222 116 802, +420 222 116 803


Klientské centrum II. Lipanská 9, Praha 3, přízemí, tel. +420 222 116 205, +420 222 116 206


Klientské centrum III. — Vozovna Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3 (prostory Městské knihovny), tel. +420 771 228 049

Úřední hodiny

rezervujte si termín (Milešovská 1)

rezervujte si termín (Lipanská 9)

Login