Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Parkovací oprávnění

Adresa, telefony, úřední hodiny

Klientské centrum I. Milešovská 1, Praha 3 (prostory Infocentra), tel. +420 222 116 802, +420 222 116 803


Klientské centrum II. Lipanská 9, Praha 3, přízemí, tel. +420 222 116 205, +420 222 116 206


Klientské centrum III. — Vozovna, Hartigova 2687/164., Praha 3 (prostory Městské knihovny), tel. +420 771 228 049

Úřední hodiny

rezervujte si termín (Milešovská 1)

rezervujte si termín (Lipanská 9)

Musím mít parkovací oprávnění?

Ano, parkovací oprávnění umožňuje obyvatelům Prahy 3 (rezidentům), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonentům), parkovat v zóně placeného stání (ZPS) za paušální poplatek neomezeně dlouho.

3icon-upozorneni1-redVydáním parkovacího oprávnění nevzniká nárok na parkovací místo.

Co je zóna placeného stání?

Na území Prahy 3 jsou dva druhy zóny placeného stání (ZPS) — modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací, zřizovatelem hlavní město Praha.

Provozní doba

 • Provozní doba celé zóny placeného stání na Praze 3 je od neděle 17 h do pátku 17 h. Mimo provozní dobu a čas od 6 do 8 h není parkování v zóně zpoplatněno.

Modrá zóna

 • V modré zóně, vyhrazené pro rezidenty a abonenty, mohou bez omezení parkovat pouze osoby s platným parkovacím oprávněním. Využít ji mohou také návštěvníci, avšak maximálně na 3 hodiny, a to po platbě přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny. V modré zóně nejsou umístěny parkovací automaty.

Fialová zóna

 • Fialová zóna je určená pro tzv. smíšené parkování. Osoby s platným parkovacím oprávněním parkují ve fialové zóně bez omezení. Návštěvníci tu mohou parkovat maximálně 24 hodin, a to po platbě v parkovacím automatu nebo přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

Parkovací automaty

 • Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně parkování a způsobu zadávání parkovací relace. Lístek z parkovacího automatu obsahuje oblast, datum platby, čas platnosti, kód parkovací relace, registrační značku a cenu za stání vozidla. Slouží pouze jako doklad o zaplacení a není nutné jej umísťovat do vozidla.

Virtuální parkovací hodiny (VPH)

 • Aplikace Virtuální parkovací hodiny umožňuje provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání v modré zóně bez použití parkovacího automatu, a to po dobu až tří hodin. VPH jsou jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v modré zóně zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání, vykládky či nakládky.

Jak získám parkovací oprávnění?

Nové parkovací oprávnění i prodloužení toho stávajícího vyřídíte:

V současné době je pro klienty Zón placeného stání (ZPS) plně podporováno jednoduché a bezpečné zřízení a přihlašování k účtu klientské zóny „Osobní stránky uživatele“ (OSU) prostřednictvím eidentity. Jedná se o vzdálené prokazování totožnosti při využívání on-line služeb tzv. Identifikačními prostředky. Tyto prostředky jsou volitelné a jsou vydávané kvalifikovaným správcem.

Nezbytná doba na zpracování Vaší úhrady je 5 pracovních dní od data zadání příkazu k úhradě. Parkovací oprávnění je vydáno nejdříve dnem připsání (zpracování) platby. Ověřit zpracování platby, případně vydání parkovacího oprávnění, je možné přes Osobní portál uživatele (osu.zpspraha.cz). Internetové žádosti jsou vyřizovány v pracovní době úřadu.

Co potřebuji?

Metodika výdeje parkovacích oprávnění pro veřejnost


Jsem rezident s vlastním vozidlem

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel vlastníkem vozu

 • V případě on-line žádosti nepřikládáte žádné doklady

POP online


Jsem rezident s vozidlem ve společném jmění manželů

 • Prohlášení manželů o společném jmění, ve kterém bude uvedeno, že předmětné vozidlo bylo pořízeno v době trvání manželství a nebylo ze SJM vyňato.

 • Toto prohlášení oba podepíšete na výdejně, kde její pracovník ověří totožnost oprávněných osob. Jinak potřebujete ověřený podpis nepřítomné osoby
 • Doklady totožnosti
 • Oddací list
 • Osvědčení o registraci vozidla
 • Všechny doklady se předkládají v originále a při každém podání žádosti

POP na výdejně


Jsem rezident s vlastním vozidlem, se kterým podnikám

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je vlastník vozidla fyzická osoba podnikající a je zde shoda s žadatelem

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem rezident s vlastním vozidlem na finanční leasing nebo úvěr

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozu

 • Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online

 


Jsem rezident s vlastním vozidlem na operativní leasing

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozu

 • Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, kterou jste uzavřeli minimálně na 3 měsíce

 • V případě online žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem rezident s vozidlem z autopůjčovny

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Nájemní smlouvu z autopůjčovny, která je minimálně na 3 měsíce

 • Osvědčení o registraci vozu

 • Pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem rezident a mám vozidlo od zaměstnavatele k soukromému užívání

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy

 • Vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti.

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem rezident, člen orgánu právnické osoby (jednatel), který využívá vozidlo pro soukromé účely

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy

 • Vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem rezident, který má vozidlo svěřené od zahraničního zaměstnavatele

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozidla

 • Prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a potvrzuje svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely, podepsané statutárním zástupcem.

 • Výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele starší ne více než 6 měsíců

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem rezident, který má vozidlo svěřené od zaměstnavatele pouze pro služební účely

Týká si situace, kdy je držitelem i žadatelem o parkovací oprávnění firma

 • Prohlášení zaměstnavatele, že vozidlo je určeno pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti apod.

 • Platná pracovní smlouva, v níž je uvedena pohotovost/servis v rámci pracovní náplně

 • Osvědčení o registraci, kde je firma vlastníkem

 • Je-li vozidlo na leasing či úvěr, musí být tyto údaje zapsané v prohlášení zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem

 • V prohlášení bude uveden trvalý pobyt zaměstnance na Praze 3

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem abonent, který na Praze 3 vlastní nemovitost

 • Občanský průkaz

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel vlastníkem nebo leasingovou/úvěrovou smlouvu, kterou jste uzavřeli minimálně na 3 měsíce

 • Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, kterou jste uzavřeli minimálně na 3 měsíce

 • Při podání žádosti on-line i doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z KN)

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Patří mi firma sídlící na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je firma vlastníkem

 • V případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ doložíte čestné prohlášení, že je vozidlo provozováno za účelem podnikání.

 • Je-li vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, doložíte nájemní smlouvu a osvědčení o registraci vozu

 • Je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doložíte úvěrovou nebo leasingovou smlouvu

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Patří mi firma, která má provozovnu na Praze 3

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je firma vlastníkem

 • Je-li vozidlo evidované na jednatele a jeho RČ, doložíte čestné prohlášení, že je vozidlo provozováno za účelem podnikání.

 • Nájemní smlouvu na nebytové prostory na Praze 3, popř. výpis provozoven, pokud není provozovna zapsána v živnostenském rejstříku

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online


Jsem řemeslník

 • Doklad o zakázce, např. smlouvu o dílo nebo objednávku pro klienta na Praze 3

 • Občanský průkaz

 • Oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, jednotliví zástupci si sami mění SPZ/RZ přes portálový účet, toto POP je vydáváno s maximální platností do 31. 12. 2024, poté nebude toto POP vydáváno

 • Pokud doložíte osvědčení o registraci vozidla se zapsaným IČ, máte nárok na parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonenty

 • Je-li vozidlo evidované na RČ, doložíte čestné prohlášení, že je vozidlo provozováno za účelem podnikání

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online

Co mám dělat při změně auta nebo registrační značky?

 • K novému vozu vám provedeme trvalou změnu v POP na zbylé období. Stačí, když prokážete vztah k vozu podle konkrétní situace uvedené v předchozím přehledu, zde je manipulační poplatek 100 Kč.

 • Na kupní smlouvu je možné provést pouze dočasnou změnu RZ (nebo trvalou změnu, pokud je zbývající platnost aktuálního POP do 3 měsíců). V on-line portálu je možná tato dočasná změna až na 16 dní, zdarma a okamžitě, na klientském centru pak za manipulační poplatek 100 Kč

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online

Co mám dělat při změně trvalého pobytu, když mám platné parkovací oprávnění na jiné městské části?

 • Pokud máte platné parkovací oprávnění na původním místě trvalého pobytu, pak je nutné toto oprávnění nejprve ukončit tam, poté je možno požádat o vydání parkovacího oprávnění v místě nového trvalého pobytu. Nelze mít na registrační značku vozidla současně dvě rezidentní parkovací oprávnění.

Co mám dělat při zapůjčení náhradního vozidla?

 • Pro náhradní vůz vám vydáme dočasné parkovací oprávnění na dobu opravy původního vozidla. Podmínkou je doložení zakázkového listu ze servisu s předpokládanou dobou opravy, osvědčení o registraci zapůjčeného vozu, manipulační poplatek je 100 Kč.

 • Na dobu až 16 dnů (při platném POP na 12 měsíců) je možné provést dočasnou změnu RZ na jakékoli vozidlo bez nutnosti dokládání dalších dokladů, zdarma a okamžitě prostřednictvím on-line portálu.

 • V případě on-line žádosti vždy přikládáte potřebné doklady (vyjma osobních dokladů)

POP online

Jak je to s oprávněním pro imobilní osoby?

Na parkovací oprávnění mají nárok osoby blízké, které pečují o rezidenta staršího 80 let nebo rezidenta, který je tělesně těžce postižený (doložíte průkazem ZTP a potvrzením o přiznání příspěvku na péči III. stupně)

Dokládáte vyplněnou žádost o výjimku a občanský průkaz, technický průkaz, rodný list či jiný doklad příbuzenského vztahu s žadatelem pro každou pečující osobu na žádosti

Pokud neexistuje příbuzenský vztah, doložíte potvrzení z Úřadu práce

Všechny doklady se předkládají v originále a při každém podání žádosti

Výjimku vám vydáme až na 3 vozidla na konkrétních 5 úseků parkovacích zón Prahy 3

Cena za roční parkovací oprávnění je 180 Kč

V případě, že parkovací oprávnění vyřizuje zmocněnec, doloží plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud budete mít občanský průkaz nebo cestovní pas zmocnitele, plná moc nemusí být úředně ověřena.

Oprávnění se nevydá pro osobu/vozidlo, jež má nárok na jiný typ POP na Praze 3

POP na výdejně

místa vyhrazená pro invalidy

 

Co když chci parkovací oprávnění pro elektromobil?

 • Parkovací oprávnění pro elektromobily obdržíte ve výdejně MHMP po předchozí domluvě na čísle +420 236 002 138.

Kolik zaplatím?

ceník ZPS pro rezidenty


ceník ZPS pro abonenty

Login