Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Parkovací oprávnění

Lipanská 9, přízemí, tel. 222 116 205, 222 116 206     
Milešovská 1 (prostory Infocentra), tel. 222 116 802, 222 116 803

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 18:00 hod.
Úterý, čtvrtek: 8:00 – 15:00
Pátek: 8:00 – 14:00
Posledního klienta přijmeme 15 minut před koncem úředních hodin.

rezervujte si termín (Milešovská 1)

rezervujte si termín (Lipanská 9)


Musím mít parkovací oprávnění?
Ano, parkovací oprávnění umožňuje obyvatelům Prahy 3 (rezidentům), firmám a živnostníkům, kteří zde podnikají (abonentům), parkovat v zóně placeného stání (ZPS) za paušální poplatek neomezeně dlouho.
Vydáním parkovacího oprávnění nevzniká nárok na parkovací místo.

Co je zóna placeného stání?
Na území Prahy 3 jsou dva druhy zóny placeného stání (ZPS) — modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací, zřizovatelem hlavní město Praha.

Provozní doba

 • Provozní doba celé zóny placeného stání na Praze 3 je od neděle 17 h do pátku 17 h. Mimo provozní dobu a čas od 6 do 8 h není parkování v zóně zpoplatněno.

Modrá zóna

 • V modré zóně, vyhrazené pro rezidenty a abonenty, mohou bez omezení parkovat pouze osoby s platným parkovacím oprávněním. Využít ji mohou také návštěvníci, avšak maximálně na 3 hodiny, a to po platbě přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny. V modré zóně nejsou umístěny parkovací automaty.

Fialová zóna

 • Fialová zóna je určená pro tzv. smíšené parkování. Osoby s platným parkovacím oprávněním parkují ve fialové zóně bez omezení. Návštěvníci tu mohou parkovat maximálně 24 hodin, a to po platbě v parkovacím automatu nebo přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

Parkovací automaty

 • Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně parkování a způsobu zadávání parkovací relace. Lístek z parkovacího automatu obsahuje oblast, datum platby, čas platnosti, kód parkovací relace, registrační značku a cenu za stání vozidla. Slouží pouze jako doklad o zaplacení a není nutné jej umísťovat do vozidla.

Virtuální parkovací hodiny (VPH)

 • Aplikace Virtuální parkovací hodiny umožňuje provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání v modré zóně bez použití parkovacího automatu, a to po dobu až tří hodin. VPH jsou jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v modré zóně zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání, vykládky či nakládky.

Jak získám parkovací oprávnění?
Nové parkovací oprávnění i prodloužení toho stávajícího vyřídíte:

 • osobně na úřadu městské části, pro návštěvu můžete využít rezervační systém

 • elektronicky prostřednictvím osobních stránek, kam se zaregistrujete buď na zákaznické lince TSK +420 388 901 185 (po—pá 9—11 a 12—15 h) nebo osobně na výdejně parkovacích oprávnění.

V současné době je pro klienty Zón placeného stání (ZPS) plně podporováno jednoduché a bezpečné zřízení a přihlašování k účtu klientské zóny „Osobní stránky uživatele“ (OSU) prostřednictvím eidentity. Jedná se o vzdálené prokazování totožnosti při využívání on-line služeb tzv. Identifikačními prostředky. Tyto prostředky jsou volitelné a jsou vydávané kvalifikovaným správcem.

Nezbytná doba na zpracování Vaší úhrady je 5 pracovních dní od data zadání příkazu k úhradě. Parkovací oprávnění je vydáno nejdříve dnem připsání (zpracování) platby.

Ověřit zpracování platby, případně vydání parkovacího oprávnění, je možné přes Osobní portál uživatele (osu.zpspraha.cz).  
Internetové žádosti jsou vyřizovány v pracovní době úřadu.


Co potřebuji?

Jsem rezident s vlastním vozidlem

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.
 • Technický průkaz (velký TP nebo osvědčení o registraci), kde je žadatel vlastníkem vozu.

Jsem rezident s vozidlem ve společném jmění manželů

 • Prohlášení manželů o společném jmění, ve kterém bude uvedeno, že předmětné vozidlo bylo pořízeno v době trvání manželství a nebylo ze SJM vyňato.

 • Toto prohlášení podepíšete na výdejně, kde její pracovník ověří totožnost oprávněných osob. Jinak potřebujete ověřený podpis nepřítomné osoby.

 • Doklady totožnosti.

 • Oddací list.

 • Originál velkého technického průkazu vozidla.

Jsem rezident s vlastním vozidlem, se kterým podnikám

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Technický průkaz (velký TP), kde je žadatel vlastníkem.

 • Doklad právního vztahu k vozidlu, tedy vlastnictví, úvěru, leasingu nebo dlouhodobého pronájmu.

Jsem rezident s vlastním vozidlem na finanční leasing nebo úvěr

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Kopii velkého technického průkazu, kde je žadatel provozovatelem.

 • Osvědčení o registraci vozu.

 • Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu.

Jsem rezident s vlastním vozidlem na operativní leasing

 •     • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 •     • Osvědčení o registraci vozu.

 •     • Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, kterou jste uzavřeli minimálně na 3 měsíce.

Jsem rezident s vozidlem z autopůjčovny

 •     • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 •     • Nájemní smlouvu z autopůjčovny, která je minimálně na 3 měsíce.

 •     • Osvědčení o registraci vozu, v případě pronájmu od OSVČ předložíte kopii velkého technického průkazu.

 •     • Pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla.

 
Jsem rezident a mám vozidlo od zaměstnavatele k soukromému užívání

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy.

 • Vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti.

 
Jsem rezident, člen orgánu právnické osoby (jednatel), který využívá vozidlo pro soukromé účely

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy.

 • Vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti.

 
Jsem rezident, který má vozidlo svěřené od zahraničního zaměstnavatele

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 3.

 • Technický průkaz vozidla.

 • Prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a potvrzuje svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely. Musí být podepsané statutárním zástupcem.

 • Výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele starší ne více než 6 měsíců.

 
Jsem rezident, který má vozidlo svěřené od zaměstnavatele pouze pro služební účely

 • Týká si situace, kdy je držitelem i žadatelem o parkovací oprávnění firma.

 • Prohlášení zaměstnavatele, že vozidlo je určeno pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti apod.

 • Osvědčení o registraci, kde je firma vlastníkem. Je-li vozidlo na leasing či úvěr, musí být tyto údaje zapsané v prohlášení zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem. V prohlášení bude uvedeno, že zaměstnanec má trvalý pobyt na Praze 3.

Jsem abonent, který na Praze 3 vlastní nemovitost

 • Občanský průkaz, v případě firmy je nutný originál osvědčení o registraci nebo živnostenský list.

 • Osvědčení o registraci vozidla, kde je žadatel vlastníkem.

Patří mi firma sídlící na Praze 3

 • Obchodní rejstřík nebo živnostenský list.

 • Technický průkaz, kde je firma vlastníkem. V případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ doložíte platbu silniční daně za loňský rok nebo registrace k dani ve stávajícím období.

 • Je-li vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, doložíte vedle platby silniční daně i nájemní smlouvu a osvědčení o registraci vozu.

 • Je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doložíte úvěrovou nebo leasingovou smlouvu, kopii technického průkazu a osvědčení o registraci vozu.

Patří mi firma, která má provozovnu na Praze 3

 • Obchodní rejstřík nebo živnostenský list.

 • Technický průkaz, kde je firma vlastníkem. Je-li vozidlo evidované na jednatele a jeho RČ, doložíte platbu silniční daně za minulý rok.

 • Nájemní smlouvu na nebytové prostory na Praze 3, popř. výpis provozoven, pokud není v základních registrech.

Jsem řemeslník

 • Doklad o zakázce, např. smlouvu o dílo nebo objednávku pro klienta na Praze 3.

 • Občanský průkaz.

 • Oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, jednotliví zástupci si sami mění SPZ/RZ přes portálový účet.

 • Pokud doložíte technický průkaz se zapsaným IČ, máte nárok na parkovací oprávnění na SPZ/RZ konkrétního vozidla za ceník pro abonenty.

Co mám dělat při změně auta nebo registrační značky?

 • K novému vozu vám vydáme oprávnění na zbylé období. Stačí, když prokážete vztah k vozu podle konkrétní situace uvedené v předchozím přehledu. Změna stojí 100 Kč.

Co mám dělat při změně trvalého pobytu, když mám platné parkovací oprávnění na jiné městské části?

 • Pokud máte platné parkovací oprávnění na původním místě trvalého pobytu, pak je nutné toto oprávnění nejprve ukončit tam, poté je možno požádat o vydání parkovacího oprávnění v místě nového trvalého pobytu.

 • Nelze mít na registrační značku vozidla současně dvě rezidentní parkovací oprávnění.

Co mám dělat při zapůjčení náhradního vozidla?

 • Pro náhradní vůz vám vydáme dočasné parkovací oprávnění na dobu opravy původního vozidla.

 • Podmínkou je doložení zakázkového listu ze servisu s předpokládanou dobou opravy, osvědčení o registraci zapůjčeného vozu a smlouvu o zapůjčení. Manipulační poplatek je 100 Kč.

Jak je to s oprávněním pro imobilní osoby?

 • Na parkovací oprávnění mají nárok osoby blízké, které pečují o imobilního rezidenta, rezidenta staršího 80 let nebo rezidenta, který je tělesně těžce postižený.

 • Stačí vám vyplněná žádost o výjimku a občanský průkaz, technický průkaz, rodný list či jiný doklad příbuzenského vztahu s žadatelem.

 • Pokud neexistuje příbuzenský vztah, doložíte potvrzení z Úřadu práce, případně průkaz ZTP.

 • Výjimku vám vydáme až na 3 vozidla na konkrétních 5 úseků parkovacích zón Prahy 3.

 • Cena za roční parkovací oprávnění je 180 Kč.

 • V případě, že parkovací oprávnění vyřizuje zmocněnec, doloží také plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

 • Pokud budete mít občanský průkaz nebo cestovní pas zmocnitele, plná moc nemusí být úředně ověřená.

Co když chci parkovací oprávnění pro elektromobil?

 • Parkovací oprávnění pro elektromobily obdržíte ve výdejně MHMP po předchozí domluvě na čísle +420 236 002 138.
Login